Smarandache Miron Alexandru – Să oprim din Parlament jaful pădurilor României!

Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Miron Alexandru Smarandache:

„Să oprim din Parlament jaful pădurilor României!”

Atât grupul parlamentar al PSD, cât şi colegii din toate celelalte partide reprezentate în legislativ avem o datorie de onoare de a duce la bun sfârşit modificarea şi completarea Codului silvic al României, un document de o importanţă covârşitoare, având în vedere pierderile suferite de economia naţională din cauza jafului necontrolat al pădurilor.

În opinia mea, acest document aflat în dezbaterea Camerei Deputaţilor, ca for decizional, este extrem de important pentru viitorul României, ţinând seama de rolul fundamental al fondului forestier naţional în echilibrul ecologic, în păstrarea ecosistemului generos al ţării noastre, precum şi în dezvoltarea armonioasă şi durabilă a viitoarelor generaţii. Tocmai de aceea, dezbaterile şi amendamentele pe marginea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, trebuie să fie realiste, sustenabile şi în măsură să elimine discrepanţele legislative existente până acum.

Exploatarea durabilă a pădurilor, diminuarea tăierilor ilegale, folosirea resursei de lemn pentru dezvoltarea economică locală, crearea de noi locuri de muncă, rezolvarea unor vechi probleme legate de dreptul de proprietate forestieră, precum şi de pază a pădurilor sunt câteva dintre obiectivele cuprinse în proiectul noului Cod silvic, susţinute de Grupul parlamentar al PSD din Camera Deputaţilor. Noi sprijinim conturarea unei legi integrate, care să vină în ajutorul acelor agenţi economici care, deşi au lucrat şi până acum, şi lucrează legal în domeniul exploatării şi valorificării masei lemnoase, au suferit numeroase pierderi din cauza acelor societăţi comerciale şi indivizi particulari care au tăiat fără milă şi fără discernământ „aurul verde” al României, bogăţie inestimabilă pe care ne-a lăsat-o natura şi înaintaşii noştri.

Reafirm, aşadar, că dezbaterile pe acest proiect de lege trebuie scoase de sub orice influenţă politică sau economică – de partid sau de grup, de orice fel de interese – pentru a putea legifera un nou Cod silvic durabil, care să răspundă nevoilor şi litigiilor din acest domeniu, pe de o parte, şi să conducă la descoperirea şi pedepsirea celor vinovaţi de defrişările necontrolate, pe de altă parte. Consider că se impune cu mare vigilenţă creionarea unui Cod silvic modern şi restrictiv, care să prezinte tuturor celor implicaţi în gestionarea patrimoniului pădurilor României cadrul legal şi necesar atât pentru un control eficient din partea autorităţilor silvice, dar şi pentru anihilarea celor certaţi cu legea din domeniul forestier.

Statisticile referitoare la jaful naţional al pădurilor României sunt îngrijorătoare, după 1990 fiind tăiate peste 80 de milioane de metri cubi de lemn, mai exact dispărând circa 2,4% din suprafeţele de pădure, o cantitate enormă, având în vedere că pădurile româneşti se situează sub media europeană. Efectele acestui jaf sunt contabilizate în pagube imense suferite de comunităţilor locale, în inundaţiile devastatoare şi scurgerile de torenţi care au distrus totul în calea lor, dar mai ales în prejudiciile economice produse de furtul de lemn, care au ajuns la peste 5,7 milioane de euro. Conform celebrei organizaţii de mediu Greenpeace, România este ameninţată să rămână fără pădure în următorii zece ani, deoarece în fiecare an dispar 28.000 de hectare de pădure şi în fiecare oră sunt retezate trei hectare.

Iată de ce este extrem de important să facem în Parlament un nou Cod şilvic adevărat, eficace, folositor şi pe termen scurt şi mediu, dar şi pentru ca următoarele generaţii să nu ne judece prea aspru. Dezvoltarea durabilă a României nu poate fi concepută fără păduri, iar protejarea fondului forestier trebuie să fie o prioritate naţională, defrişările fără discernământ fiind, până la urmă, un atentat la siguranţa naţională.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.