Smarandache Miron Alexandru – Migraţia medicilor, un fenomen alarmant care trebuie diminuat

Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Miron Alexandru Smarandache:

“Migraţia medicilor, un fenomen alarmant care trebuie diminuat!”

Plecarea medicilor români în străinătate este un fenomen de anvergură naţională, de care autorităţile statului trebuie să fie preocupate, iar dacă nu reuşim să-l stopăm, cel puţin să iniţiem o strategie adecvată pentru diminuarea lui. În caz contrar, conform statisticilor mai mult sau mai puţin oficiale prezentate de mass-media, ţara noastră riscă să rămână efectiv fără medici nu peste mulţi ani, mai precis în 2021.

Exodul medicilor a căpătat proporţii îngrijorătoare din cauza condiţiilor proaste de lucru din ţară, România ocupând primul loc în Europa în ceea ce priveşte migraţia medicilor. În ultimii cinci ani, doar în statele OECD (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică) au plecat să profeseze 11.200 de medici, însă cifra oficială este dificil de estimat.

Din nefericire, cel puţin deocamdată, strategiile elaborate de Ministerul Sănătăţii pentru menţinerea tinerilor medici români în spitalele autohtone, cel puţin pentru o perioadă de câţiva ani după absolvire, nu au avut efectele scontate, migraţia medicilor fiind constantă în fiecare an. În opinia mea, Ministerul Sănătăţii trebuie să adopte de urgenţă măsuri concrete pentru creşterea numărului de medici în România. Potrivit unei analize a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, România ocupă locul 31 din 33 ţări cu o densitate de 1,9 medici la 1.000 de locuitori, în timp ce media europeană este de 3,3 medici la 1.000 de locuitori.

Printre cauzele migraţiei în masă a medicilor români se numără, în principal, veniturile mici din sistemul de sănătate din România. De asemenea, medicii sunt nevoiţi să lucreze în condiţii extrem de grele, fac nenumărate gărzi pentru că sunt puţini şi, în plus, nu sunt respectaţi aşa cum ar trebui de către autorităţi şi uneori nici de pacienţi. Plecarea acestora în străinătate, încă de pe băncile rezidenţiatului, le oferă nu numai mijloace performante pentru a profesa, dar şi o poziţie socială solidă şi, nu în ultimul rând, o siguranţă consistentă a locului de muncă. În România, în schimb, tânărul medic nu are nicio şansă, de cele mai multe ori, să ajungă să lucreze în sistemul naţional de sănătate, aceştia găsindu-şi de obicei locuri de muncă în sistemul privat, axat mai degrabă pe diagnosticare şi mai puţin pe tratare efectivă, cum se întâmplă în spitalele de stat.

O altă cauză a plecării masive a medicilor români în străinătate este realitatea conform căreia sistemul de sănătate autohton este subdimensionat, el funcţionând doar cu 34% din media personalului necesar pentru a acorda asistenţa medicală. Specialiştii susţin că pentru a se ajunge la media Uniunii Europene a personalul medical calificat superior raportat la 1.000 de locuitori ar fi nevoie de triplarea numărului de medici specialişti, dar şi cu o treime a procentului farmaciştilor.

Concluzia este aceea că zeci de mii de medici au plecat din ţară în ultimii ani pentru a profesa în străinătate, în ciuda investiţiilor făcute de statul român pentru şcolarizarea lor. Situaţia are multiple cauze, cele mai importante fiind grila extrem de modestă de salarizare, precum şi incapacitatea autorităţilor de a lua măsuri în favoarea stabilităţii medicilor de a practica medicina acasă.

Consider că o soluţie ar fi acordarea unor facilităţi prin care tinerii absolvenţi care efectuează stagiul de rezidenţiat să fie automat beneficiarii postului de medic obţinut ulterior. În caz contrar, tentaţia de a pleca a medicilor, încă din timpul rezidenţiatului, este enormă. Spre exemplu, în Franţa ei primesc un salariu de 5.000 de euro lunar încă de la început, primă de instalare, locuinţă de serviciu, posibilitatea de a-şi reîntregi rapid familia şi alte facilităţi.

Evident că statul român nu va putea nici în viitor să ţină pasul cu astfel de oferte generoase, dar ar fi de dorit să nu rămână indiferent la amplificarea acestui fenomen alarmant, ceea ce ar fi sinonim cu inconştienţa.

Media
No rating yet

Comments are closed.