Smarandache Miron Alexandru – Beneficiarii de ajutoare sociale trebuie să îşi asigure locuinţele

Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Miron Alexandru Smarandache:

“Beneficiarii de ajutoare sociale trebuie să îşi asigure locuinţele”

Deoarece se confruntă cu o acută lipsă de informaţii, beneficiarii de ajutoare sociale trebuie să cunoască unele precizări importante, pe care le-am obţinut pentru ei din partea doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. I-am adresat acesteia o interpelare parlamentară, pe tema plăţii multiple a asigurării locuinţelor de către beneficiarii Legii nr.416/2001.

“Vă supun atenţiei o situaţie pe care mi-au relatat-o mai mulţi cetăţeni din Colegiul Moineşti-Comăneşti-Dărmăneşti în cadrul audienţelor parlamentare, referitoare la obligativitatea beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat de a achita poliţe de asigurare. Astfel, acestor oameni li se opreşte din ajutorul social primit, în rate, o taxă cuprinsă între 10 şi 20 de euro anual pentru asigurarea obligatorie a locuinţelor. Evident că legea trebuie respectată de toţi locuitorii ţării, nu doar pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 416. Din păcate, însă, această impunere este una cu caracter generalizat, persoanele în cauză fiind nevoite să plătească banii aferenţi asigurării locuinţei fără a se ţine cont de alte criterii.

Spre exemplu, după cum mi-au spus cetăţenii din colegiu, există cazuri în care într-o casă sau într-un apartament locuiesc doi, trei sau chiar mai mulţi adulţi beneficiari de ajutoare sociale. De neînţeles este de ce în astfel de situaţii tuturor acestor persoane li se reţine echivalentul în lei al sumei de 20 de euro (valoarea asigurată de 20.000 de euro), sau 10 euro, după caz, dacă locuinţa este făcută din chirpici şi nu are fundaţie şi celelalte elemente de construcţie (valoare asigurată 10.000 de euro). Practic, pentru o astfel de locuinţă sunt obligaţi să achite asigurarea obligatorie toţi locatarii, fapt care nu este în ordine, atât în opinia mea, cât şi a petenţilor, deoarece este vorba de mai multe asigurări plătite pentru un singur spaţiu locativ”, am subliniat în documentul trimis ministrului muncii.

În răspunsul său, Mariana Câmpeanu a precizat că, potrivit reglementărilor în vigoare, “pentru locuinţele aflate în proprietatea familiilor/persoanelor singure beneficiare de ajutor social, în situaţia în care nu este încheiată o poliţă facultativă, asigurarea obligatorie împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor se plăteşte de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, prin agenţiile teritoriale. “Prima de asigurare se deduce din suma cuvenită ca ajutor social. Sumă dedusă nu poate fi mai mare de o treime din ajutorul social. În situaţia în care din prima plată a drepturilor de ajutor social nu se poate constitui suma integrală reprezentând prima de asigurare, deducerea se reportează şi asupra drepturilor ulterioare, până la concurenţa valorii integrale a primei de asigurare. Primele cuvenite pentru sumele asigurate sunt echivalentul în lei, la cursul Băncii Naţionale a României, valabil la data efectuării plăţii, a 10 euro, respectiv 20 euro, conform Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată”, a specificat ministrul muncii, Mariana Câmpeanu.

Sper ca informaţiile respective să le fie folositoare beneficiarilor de ajutoare sociale, cu atât mai mult cu cât puţini dintre ei cunosc aceste prevederi legale.

Media
No rating yet

Comments are closed.