Smarandache Miron Alexandru – Alimentaţia copiilor noştri, o problemă delicată!

Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Miron Alexandru Smarandache:

“Alimentaţia copiilor noştri, o problemă delicată!”

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Bogdan Cristian Nica, a confirmat într-un material pe care mi l-a adresat că România se confruntă încă cu greve probleme în ceea ce priveşte siguranţa alimentară a copiilor. I-am adus la cunoştinţă o situaţie în care consumatorii nu se pot apăra, şi practic nu sunt în măsură să vă sesizeze neregulile apărute: mă refer la copiii din grădiniţele care funcţionează în regim de cantină. Cele din judeţul Bacău, spre exemplu, au fost verificate în repetate rânduri de către comisarii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC), iar neregulile identificate nu au fost puţine. Numai la un singur control au fost avertizate 17 din cele 29 de grădiniţe verificate, un procent îngrijorător pentru sănătatea copiilor care frecventează aceste unităţi preşcolare, am arătat în documentul trimis conducerii ANPC.

În răspunsul său, preşedintele Nica a precizat că în anul 2013 ANPC a desfăşurat, Ia nivel naţional, un control în care s-au verificat 584 grădiniţe cu program prelungit, din care Ia 200 (34%) s-a constatat că nu respectau în totalitate prevederile actelor normative în ceea ce priveşte modul de asigurare a calităţii serviciilor prestate (servicii nealimentare-servicii de învăţământ preşcolar, servicii de cazare, discipline opţionale etc., şi servicii de alimentaţie colectivă). “În domeniul alimentaţiei colective, Ia nivel naţional a fost verificată o cantitate de 28 tone alimente, constatându-se că 813 kg prezentau abateri de Ia prevederile legale în vigoare. Dintre abaterile constatate, exemplificăm: produse alimentare (materii prime) cu caracteristici organoleptice neconforme, respectiv materii prime perisabile din punct de vedere microbiologic păstrate în condiţii improprii, alimente cu data durabilităţii minimale/data limită de consum depăşită, utilizarea Ia prepararea mâncărurilor de materii prime nesigure, respectiv cu data durabilităţii minimale ilizibilă, fără documente de provenienţă şi fără etichete, nerespectarea condiţiilor de depozitare, respectiv păstrarea alimentelor perisabile din punct de vedere microbiologic, blocuri alimentare în care se intersectau fazele salubre cu cele insalubre, dotate necorespunzător, aragazuri de mici dimensiuni uzate, vesela degradată, nerespectarea legislaţiei în vigoare privind alimentele recomandate preşcolarilor şi şcolarilor ce trebuiesc incluse în meniul zilnic, se arată în răspunsul preşedintelui ANPC.

Este îmbucurător faptul că la grădiniţele din judeţul Bacău nu au fost dispuse măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor nealimentare, aşa cum s-a întâmplat în alte judeţe din ţară. De asemenea, este pozitiv că Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor va continua acţiunile de supraveghere Ia nivelul judeţului Bacău, inclusiv în domeniul prestării serviciilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, în grădiniţele cu program prelungit de stat şi particulare, în aşa fel încât sănătatea copiilor noştri să nu mai fie pusă în pericol.

Media
No rating yet

Comments are closed.