Nistor-VasileAdresată: Doamnei Ministru Claudia-Ana Costea, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Din partea domnului Senator Vasile Nistor

 

Subiect: Integrarea socială a copiilor cu Sindromul Down

Stimată doamnă ministru,

Conştientizarea la nivel mondial a problemelor şi nevoilor copiilor cu Sindromul Down reprezintă o prioritate pentru statele lumii, incidenţa acestuia fiind de 1 la 1000 la copii nou-născuţi.

Disfuncţionalitatea cromozomială afectează atât dezvoltarea fizică, cât şi cea cognitivă, iar aceasta necesită îngrijiri medicale permanente, terapii specializate şi programe de incluziune socială.

In România trăiesc aproximativ 30.000 de persoane cu Sindromul Down, motiv pentru care trebuie să contribuim constant la ridicarea gradului de conştientizare şi de într-ajutorare pentru ca aceştia să aibă o viaţă activă şi independentă.

Vă intreb, cu respect doamnă ministru, ce programe are în vedere să dezvolte ministerul condus de dumneavoastră pentru o mai bună integrare socială a acestor copii cu dizabilităţi?

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc!

Media
No rating yet

Comments are closed.