Nistor-VasileAdresată: Doamnei Ministru Claudia-Ana Costea, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Din partea domnului Senator Vasile Nistor

 

Subiect: Incluziunea socială a comunităţii romilor

Stimată doamnă ministru,

Discriminarea minorităţii romilor rămâne o problemă majoră în ceea ce priveşte nerespectarea drepturilor cetăţeneşti şi lipsa solidarităţii comunitare. Pe lângă excluziunile sociale de zi cu zi, apar impedimente în accesarea programelor de formare profesională, cât şi a măsurilor de asistenţă socială, motiv pentru care cei în cauză nu reuşesc să se integreze.

Implementarea fară rezultatele aşteptate a reglementărilor privind formarea profesională, precum şi asigurarea accesului pe piaţa muncii, conduc la continuarea migraţiei acestora şi prejudicierea imaginii României pe plan extern.

Vă întreb cu respect doamnă ministru, în ce stadiu se află programele de formare profesională şi de incluziune pe piaţa muncii a minorităţii romilor? Ce măsuri va lua ministerul condus de dumneavoastră pentru a îmbunătăţi aceste programe?

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc!

Media
No rating yet

Comments are closed.