Nistor-VasileAdresată: Domnului ministru Achim Irimescu, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Din partea domnului Senator Vasile Nistor

Subiect: Nevoia unor modificări a actelor legislative pentru a veni în sprijinul crescătorilor de animale

Stimate domnule ministru,

Vă supun atenţiei “Ordinul numărul 619 din 6 aprilie 2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.”

La Capitolul DC: Ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul Zootehnic, articolul 65, este prevăzut termenul de referinţă 31 ianuarie 2013 înregistrat în RNE. Făcându-se referire la acest termen, fermierii care achiziponează animale purtătoare de subvenţii de la ferme active, nu pot beneficia de subvenpi. O altă situaţie este aceea în care beneficiarii de animale care au împlinit vârsta de 16 luni după termenul de referinţă, nu pot beneficia de subvenţii pentru că nu se consideră exploatatii nou înfiinţate, întrucât erau înregistrate la data de referinţă. Pentru a beneficia totuşi de subvenpe, fermierii încearcă să găsească căi ocolitoare, ca de exemplu, înregistrarea unei noi exploatapi, dar acest lucru putându-se face doar Ia o altă adresă. Consider că reglementările în vigoare ar trebui analizate şi găsite soluţii pentru a fi modificate în aşa fel încât crescătorii de animale să poate fi sprijiniţi în mod real şi nu descurajap în activitatea lor.
Vă rog, cu respect domnule ministru, să analizap criteriile de eligibilitate şi să-mi comunicati punctul de vedere legat de situapile prezentate mai sus în aşa fel încât crescătorii de animale să nu mai întâmpine dificultăţi pentru a beneficia de sprijinul financiar necesar şi meritat.
Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc!

Media
No rating yet

Comments are closed.