Nistor-VasileINTERPELARE
Adresată: Doamnei ministru Rovana Plumb, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale Si Persoanelor Vârstnice

Din partea domnului Senator Vasile Nistor

Subiect: Modificarea legii uceniciei

Stimată doamnă ministru,

Doresc să vă supun atenţiei necesitatea modificării legii uceniciei, Legea 275/2005. Conform prevederilor legii, scopul acesteia este aceea de a permite angajatorilor să îşi asigure foiţă de muncă de calitate şi calificată în funcţie de cerinţele proprii. Angajatorul care asigură pregătirea ucenicului, articolului 9, alineatul 5, este obligat să asigure acestuia salariul de bază

lunar cel puţin egal cu salarium de bază minim brut pe ţară, în condiţiile în care poate beneficia de 60 % din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru Şomaj, care este de 500 de lei, iar 60 % reprezintă 300 de lei. Această valoare de 300 de lei, în anul 2005, reprezenta aproape salariul minim brut pe economie (care era 310 lei), ori acum, angajatorul, pe lângă faptul că are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie, care implică costuri suplimentare, mai trebuie să asigure şi salariul minim brut pe economie ucenicului. în aceste condiţii, angajatorii se declară nemulţumiţi şi neinteresaţi de pregătirea ucenicilor la locul de muncă.
Vă solicit, cu respect doamnă ministru, punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu posibilitatea modificării legii uceniciei, în aşa fel încât să încurajaţi angajatorii să folosească această metodă de pregătire a tinerilor pentru un loc de muncă.
Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc!

Media
No rating yet

Comments are closed.