Senatorul Vasile Nistor: interpelare cu privire la eficienţa energetică în România

Nistor-VasileINTERPELARE

Adresată: Domnului Ministru Victor Grigorescu, Ministerul Energiei

Din partea domnului Senator Vasile Nistor

Subiect: Eficienţa energetică în România

Stimate domnule ministru,

Eficienţa energetică şi habitatul durabil reprezintă astăzi o prioritate pentru statul român. Conform standardelor europene, consumul energetic al clădirilor şi locuinţelor trebuie să includă posibilitatea folosirii resurselor regenerabile, obiectivul fiind cel de a trece la utilizarea unor resurse cu emisii cât mai scăzute de di oxid de carbon.

Cerinţele de performanţă energetică impun o bună promovarea a spaţiilor verzi, securitatea aprovizionării cu energie şi stocarea în depozite sustenabile a acesteia. Strategia Energetică a României prevede ca până în anul 2020 să se finalizeze proiectele privind creşterea eficienţei energetice în clădirile publice şi rezidenţiale.

O mare parte din imobilele din România nu au asigurat un grad de performanţă energetică. Instalarea unor surse suplimentare de energie din surse regenerabile în clădiri sau locuinţe reduce semnificativ emisiile de dioxid de carbon, astfel asigurându-se un viitor sustenabil din punct de vedere energetic şi limitând de asemenea dependenţa de resursele energetice din import.

Vă solicit, cu respect domnule ministru, să imi oferiţi punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce priveşte stadiul actual al programelor energetice privind folosirea resurselor regenerabile in România.

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc!

Media
No rating yet

Comments are closed.