ÎNTREBARE

Adresată: Domnul ministru Nicolae Bănicioiu Ministerul Sănătăţii

De către: Domnul Senator Marcel Bujor

Obiectul întrebării: Reabilitarea infrastructurii medicinei şcolare

Stimate domnule ministru,

Medicina şcolară reglementează ansamblul activităţilor de medicină preventivă şi curativă care se desfăşoară în toate unităţile de învăţământ de stat.

Infrastructura medicinei şcolare se situează mult sub standardele europene, iar lipsa investiţiilor a condus la un proces continuu de deteriorare a acesteia.

O mare parte din instituţiile de învăţământ din judeţul Bacău se confruntă cu lipsa de personal medical specializat şi din punct de vedere logistic, cabinetele medicale şcolare nu sunt dotate corespunzător. Cabinetele medicale şcolare au nevoie acută de investiţii în contextul în care mobilierul, aparatura medicală sunt învechite şi medicamentele esenţiale lipsesc cu desăvârşire.

Având în vedere necesitatea revitalizării medicinei şcolare, vă întreb, domnule ministru:

  1. Care sunt fondurile alocate medicinei şcolare pentru anul 2015?
  2. Câţi medici şi asistenţi medicali deservesc reţelei de medicină şcolară la nivelul întregii ţări?

Solicit răspuns scris.

Media
No rating yet

Comments are closed.