Adresată: Doamnei ministru Rovana Plumb, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

De către: Domnul Senator Marcel Bujor Circumscripţia electorală: Bacău Grup Parlamentar: PSD Şedinţa Senatului din data de: 04.05.2015

Obiectul întrebării: Prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă în familie

Stimată doamnă ministru,

Violenţa în familie reprezintă un fenomen grav cu care se confruntă România, statisticile fiind alarmante.

Astfel, cifrele arată că 1,2 milioane de femei sunt anual victime ale violenţei domestice, însă, numărul real al cazurilor de violenţă în familie este mult mai mare. În perioada 2004 – 2012, 941 de femei au murit datorită violenţei domestice.

Violenţa în familie este o realitate cruntă şi o gravă încălcare a drepturilor omului, iar estimările ONU arată că abuzurile nu doar persistă, ci sunt în continuă creştere.

În anul 2004, în baza Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, a fost înfiinţată Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei în scopul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, iar unul dintre principalele proiecte prevedea organizarea unor adăposturi publice destinate victimelor violenţei în familie care ar fi asigurat protecţie, găzduire, îngrijire şi consiliere victimelor. Doar în teorie. în practică, în România există numai 590 de locuri în adăposturi pentru victimele violenţei domestice, asigurate de organizaţii non-guvernamentale şi fundaţii.

Având în vedere amploarea acestui fenomen, vă rog să aveţi amabilitatea de a-mi preciza:

  1. Care este activitatea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei?
  2. Câte centre de primire în regim de urgenţă şi centre de recuperare pentru victimele violenţei în familie funcţionează la nivelul întregii ţări?
  3. Care este strategia ministerului pe care îl conduceţi în vederea elaborării şi implementării unor programe în scopul prevenirii şi combaterii violenţei în familie?

Solicit răspuns scris.

Cu deosebită consideraţie,

Senator UNPR Bacău,

Marcel Bujor

Media
No rating yet

Comments are closed.