Bujor-Dumitru-MarcelTitlul declaraţiei politice – „Ecologizarea haldei de fosfogips din municipiul Bacău”.

Stimaţi colegi,

în ultimii 20 de ani, industria românească a ajuns la stadiul de ruină prin rafinării, uzine, combinate şi fabrici închise, tăiate la fier vechi sau privatizate. Combinatele privatizate au intrat rând pe rând în faliment, lăsând în urmă poluare şi probleme de mediu, cu un impact devastator asupra calităţii solului, apei şi a aerului.

înfiinţat în anul 1975, Combinatul de îngrăşăminte chimice Bacău a reprezentat o unitate de bază a industriei de îngrăşăminte chimice din România, unde de-a lungul anilor au fost introduse în fabricaţie noi sortimente de produse chimice destinate în principal agriculturii.

în anul 1997, Combinatul de îngrăşăminte chimice Bacău este privatizat şi mare parte din acţiuni sunt preluate prin contractul de privatizare nr. 1485 de grupul InterAgro, controlat de către omul de afaceri Ioan Niculae.

Programul de investiţii din contractul de privatizare prevedea retehnologizarea combinatului, care atunci mai avea în jur de 2 000 de angajaţi, dar şi proiecte de mediu, investiţii care nu au fost niciodată realizate.

Combinatul a produs şi comercializat următoarele tipuri de îngrăşăminte: uree, îngrăşământ – conţinut minim de azot 47%, îngrăşăminte chimice complexe cu azot, fosfor şi potasiu, rocă fosfatică reactivă şi superfosfat simplu granulat, obţinut prin reacţia dintre acidul sulfuric şi fosforită măcinată.

Studii realizate în alte ţări au evidenţiat faptul că poluarea, rezultată în urma producerii acestor tipuri de îngrăşăminte, produce efecte nocive asupra populaţiei, cum ar fi o creştere a incidenţelor bronho-pneumopatiilor cronice obstructive, se accentuează crizele de astm, afecţiunile respiratorii, dar şi bolile de ochi.

în prezent, Combinatul de îngrăşăminte chimice Bacău nu mai funcţionează, lăsând în urmă un depozit de fosfogips. Fosfogipsul este un produs tehnogen rezultat în urma extragerii acidului fosforic din minereul fosfatic brut, o sursă majoră de poluare a apelor subterane, având un impact negativ asupra mediului.

Agenţia de Mediu a uitat să-şi facă datoria în momentul funcţionării combinatului, toate măsurătorile efectuate în prezent indicând faptul că nivelul de radiaţii a crescut şi se impun măsuri urgente de ecologizare.

Până în prezent nu a fost luată nicio măsură, decontaminarea zonei fiind vitală, din cauza celor 7 milioane de tone de reziduuri care se află în interiorul haldei.

Cheltuielile pentru ecologizarea zonei se ridică la 30 de milioane de euro, o sumă mult prea mare pentru bugetul Primăriei Bacău. în anul 2012, autorităţile locale şi-au luat angajamentul că vor accesa o finanţare europeană pentru decontaminarea zonei, dar nu au reuşit acest lucru, din cauza neîndeplinirii condiţiilor de eligibilitate.

De la tribuna Senatului solicit Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor alocarea cât mai urgentă a fondurilor necesare pentru ecologizarea haldei de fosfogips a fostului Combinat de îngrăşăminte chimice Bacău, având în vedere gradul de poluare al haldei de fosfogips şi impactul asupra calităţii vieţii populaţiei municipiului Bacău.

Vă mulţumesc.

Media
No rating yet

Comments are closed.