Bujor-Dumitru-MarcelStimaţi colegi,

Titlul declaraţiei politice – „Situaţia precară a Companiei Naţionale «Poşta Română»”.

Compania Naţională „Poşta Română” S.A. este operatorul naţional din domeniul serviciilor poştale şi se află în proprietatea statului român, reprezentat de Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională – 75% din pachetul de acţiuni şi Fondului „Proprietatea” -25% din pachetul de acţiuni. Poşta Română îşi desfăşoară activitatea în domeniul comunicaţiilor poştale, obiectul principal de activitate fiind administrarea, dezvoltarea şi exploatarea serviciilor de poştă.

Compania Naţională „Poşta Română” S.A. este operatorul naţional în domeniul serviciilor poştale mai mult în teorie, căci în practică sistemul poştal românesc se confruntă cu servicii de o calitate îndoielnică, cu lipsa dotărilor de bază, cu lipsa echipamentelor şi a aparaturii modeme şi dezinteresul personalului, nemotivat financiar şi profesional. Poşta Română a pierdut în ultimii ani pe segmentul de poştă. De la 100% cotă de piaţă, a ajuns la doar 4%, iar la serviciul de mesagerie-coletărie mai are doar 6%.

Compania Naţională „Poşta Română”, operatorul naţional în domeniul serviciilor poştale, se află într-o situaţie precară din cauza lipsei managementului performant, angajaţii fiind nemulţumiţi de condiţiile de muncă şi salarizare. Sindicaliştii anunţă organizarea de proteste la nivelul întregii ţări, dorind să le fie soluţionate marile probleme din sistemul poştal: creşterea veniturilor salariate, acordarea concediilor de odihnă cuvenite conform contractului de muncă, deblocarea şi ocuparea imediată a posturilor vacante, condiţii de muncă optime, achiziţionarea unui soft performant, precum şi modernizarea companiei şi a serviciilor aferente.

Conform declaraţiilor directorului general, Poşta Română nu-şi permite în acest moment o nouă majorare salarială, motivând necesarul de investiţii. De asemenea, profitul companiei din ultimii doi ani a fost obţinut strict din reducerea cheltuielilor cu salariile, prin disponibilizări, nicidecum prin performanţa echipei de conducere, după cinci ani de pierdere.

Poşta Română este compania de stat care are o imagine negativă în rândul clienţilor, din cauza serviciilor nemodemizate, precum şi a cozilor infernale din fiecare oficiu poştal. în ultimi ani au dispărut 10 000 de posturi din Poşta Română, în prezent conducerea refuzând să acopere lipsa de personal şi lucrând cu un deficit de 1 000 de salariaţi.

în contextul condiţiilor precare de muncă în care lucrează factorii poştali, al efortului pe care îl depun din cauza lipsei unui sistem informatic performant, directorul general are un salariu de 23 de ori mai mare decât al unui simplu angajat. Poşta Română are nevoie de reorganizare şi îmbunătăţire continuă a calităţii, performanţei şi eficienţei, pentru a ajunge la standardele serviciilor poştale din alte ţări europene.

în finalul declaraţiei mele politice, solicit Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională să întreprindă cât mai urgent demersuri pentru soluţionarea problemelor semnalate de sindicate, consolidarea profitului, diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor Poştei Române sau atragerea de investitori.

Vă mulţumesc.

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.