cl1

Pe data de 31 octombrie, incepand cu ora 11, va avea loc la Centrul de Afaceri si Expozitii Bacau sedinta ordinara a Consiliului Local. Conform legii administratiei publice locale, sedintele CL sunt publice, astfel ca orice cetatean interesat poate lua parte la acestea.

Pe ordinea de zi vor fi 21 de puncte dintre care amintim: Aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul III anul 2014, al Municipiului Bacau, Participarea municipiului Bacau in calitate de partener impreuna cu Camera de Comert si Industrie Bilaterala Romania – Columbia si Ansamblul Folcloric Plaiuri Bacauane la organizarea unui spectacol de caritate, ce se va desfasura in data de 20 decembrie 2014 la Teatrul de Vara « Radu Beligan » din Bacau, dar si trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bacau, a unor bunuri imobile, in scopul casarii si demolarii acestora in conditiile legii.

Proiecte de hotarare ce vor fi supuse votului celor 23 de consilieri locali sunt urmatoarele:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul III anul 2014, al Municipiului Bacau.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Consiliului Local al Municipiului Bacau.
3. Proiect de hotarare privind premierea elevilor, studentilor si cadrelor didactice din unitatile de invatamant bacauane, care au obtinut rezultate deosebite in anul scolar 2013-2014.
4. Proiect de hotarare privind participarea municipiului Bacau in calitate de partener impreuna cu Camera de Comert si Industrie Bilaterala Romania – Columbia si Ansamblul Folcloric Plaiuri Bacauane la organizarea unui spectacol de caritate, ce se va desfasura in data de 20 decembrie 2014 la Teatrul de Vara « Radu Beligan » din Bacau.
5. Proiect de hotarare privind participarea municipiului Bacau in calitate de partener impreuna cu Asociatia invatatorilor din Judetul Bacau si Consiliul Judetean Bacau la organizarea activitatii « invatatorul bacauan – traditie si continuitate », ce se va desfasura in data de 07 noiembrie 2014 la Bacau.
6. Proiect de hotarare pentru completarea HCL nr.202/30.09.2014 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Bacau si ai Primarului Municipiului Bacau in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Bacau.
7. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta in valoare de 26.000 lei d-nei GROSU DANIELA cu domiciliul in Bacau, str. Iosif Cocea, nr. 16, sc. B, ap. 16.
8. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 348/ 2007 prin care s-au aprobat Regulamentele de Organizare si Functionare a Pietei Centrale, Pietei Sud, Pietei de Gross si a Bazarului Milcov din municipiul Bacau si abrogarea Hotararii Consiliului Local Bacau nr. 87/ 29.04.2002, modificata si completata prin HCL nr. 22/ 2006 si HCL nr. 349/ 2006.
9. Proiect de hotarare privind indreptarea unor erori materiale strecurate in HCL nr. 24/ 2014 prin care s-a aprobat inchirierea a optzeci si doua de parcele de teren aflate in incinta Bazarului Milcov din Bacau, str. Milcov, nr. 93 – 95, prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii.
10. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale strecurata in HCL nr. 220/ 2014 prin care s-a aprobat modificarea si completarea HCL nr. 109/ 2014 prin care s-a inchiriat prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii, a unor bunuri imobile aflate in proprietatea publica a municipiului Bacau.
11. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale strecurata in HCL nr. 119/ 2014 de inchiriere prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii, a unui teren arabil aflat in domeniul privat al municipiului Bacau.
12. Proiect de hotarare privind reglementarea regimului juridic al unui teren ocupat de constructie autorizata.
13. Proiect de hotarare privind inchirierea spatiului in suprafata de 18,10 mp aflat in incinta Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacau, str. Oituz, nr. 72, Bacau, prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii.
14. Proiect de hotarare privind inchirierea a doua suprafete de teren aflate in incinta Pietei Centrale, sector 2A din Bacau, str. Pietei, nr. 1, prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii..
15. Proiect de hotarare privind prelungrea duratei prevazuta in contractul de concesionare nr. 44339/ 20.11.2006 incheiat intre Municipiul Bacau si SC Betaplus SRL si cesionarea contractului catre d-nii Farcas Lucian si Pal Eronim.
16. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bacau, a unor bunuri imobile, in scopul casarii si demolarii acestora in conditiile legii.
17. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei imobilului in suprafata de 279,57 mp, teren situat in Bacau, str. Cornisa Bistritei nr. 38 B .
18. Proiect de hotarare privind aprobarea dreptului de servitute, catre EON Moldova Distributie, pe durata realizarii lucrarilor necesare montarii unor cabluri electrice subterane si a dreptului de uz pe durata existentei capacitatilor energetice asupra unor suprafete de teren, apartinand domeniului public al municipiului Bacau.
19. Proiect de hotarare privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacau insusit prin HCLnr. 199/ 2003 cu modificarile si completarile ulterioare.
20. Proiect de hotarare privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru AMPLASARE PROVIZORE STATIE DE DISTRIBUTIE SI ALIMENTARE CU GPL A AUTOVEHICULELOR, TIP SKID, CALEA BARLADULUI, NR. 209, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: S.C. VATGAZ SRL, din comuna Orbeni, Jud. Bacau.
21. Proiect de hotarare privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE SI BIROURI, STR. IOSIF COCEA, NR. 8 A, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara. BENEFICIAR: S.C. URBAN BUILDING SRL, din Comuna Saucesti, Jud. Bacau Initiator-DL. VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACAU
22. Diverse.

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.