sed cj

Mâine, 26 noiembrie, Consiliul Judeţean se întruneşte în şedinţă ordinară la ora 10.30. Şedinţa va avea loc în sala mare de şedinţe a Consiliului Judeţean Bacău.

Printre proiectele de hotărâre iniţiate se numără şi proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova, în sezonul 2014-2015.

Tarifele variază în funcţie de vârstă şi de numărul de urcări cu telescaunul, asftel: adulţii vor plăti 5 lei pentru o urcare, 25 de lei pentru şase urcări şi 50 de lei pentru 12 urcări. Copiii, elevii şi studenţii beneficiază de preturi mai mici: 3 lei-o urcare, 15 lei- şase urcări şi 30 de lei 12 urcări. Se pot face de asemenea si abonamente pentru o zi sau două. Preţul unui abonament de o zi este de 60 de lei pentru adulţi şi 40 de lei pentru copii, elevi şi studenţi, iar un abonament de două zile va costa 100 şi respectiv 60 de lei.

Întreaga ordine de zi a şedinţei o puteţi consulta în lista de mai jos:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 07.11.2014;
 2. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier judeţean al domnului MIHAI ICHIM;
 3. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier judeţean al domnului CODRUŢ NICOLAE ENACHE;
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.96/25.06.2012 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Judeţean Bacău;
 5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului BANDEA TOMA;
 6. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului pentru tarifele de utilizare a drumurilor de interes local situate pe raza comunei Zemeş;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Bacău nr.9 din 23.01.2014 privind aprobarea asocierii Judeţului Bacău cu Municipiul Moineşti în vederea realizării şi finanţării în comun a obiectivului „Transformare Club „Lira” în Casa de Cultură Municipală care să îndeplinească şi rolul de centru zonal de cultură”;
 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în consiliul de administraţie la Şcoala Gimnazială Specială „Maria Montessori” Bacău;
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii Ia unele instituţii publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Bacău;
 10. Proiect de hotărâre privind redistribuirea unor rechizite rămase în urma implementării proiectului „Ghiozdanul şcolarului” din cadrul Programului de susţinere a învăţământului preşcolar şi şcolar din mediul rural din judeţul Bacău;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de aeroport practicate de Regia Autonomă Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău;
 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru accesul cu telescaunul pe pârtia de schi Nemira din Slănic Moldova, în sezonul 2014-2015;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul III 2014 al Consiliului Judeţean Bacău;
 15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău, pe anul 2014;
 16. Proiect de hotărâre privind efectuarea unei modificări în Programul de investiţii al bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bacău pe anul 2014 şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare, adaptare şi împrejmuire pavilion din str. Liceului nr.26, cartier Zăvoi, Comăneşti, în vederea furnizării de servicii sociale pentru beneficiarii cu handicap neuropsihic;
 17. Proiect de hotărâre pentru revizuirea structurii organizatorice a Planului Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Bacău şi a listelor cu reprezentanţi din fiecare componentă a structurii aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr. 13/2013;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2014-2019;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, ca urmare a finalizării licitaţiei de atribuire electronică a traseelor din data de 14.11.2014;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pe unele trasee judeţene;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 22. Informare privind eficienţa serviciului poliţienesc în asigurarea climatului de siguranţă publică pe primele 9 luni ale anului 2014 şi realizarea indicatorilor de performanţă minimali recomandaţi în Planul Strategic pentru acest an;
 23. Diverse.

Media
No rating yet

Comments are closed.