Astăzi, 18 februarie, a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local Bacău, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii, începând cu ora 12. Proiectul privind aprobarea bugetului pe anul 2015 a fost aprobat, chiar dacă acesta nu a avut parte de o dezbatere publică așa cum prevede legea. Despre nerespectarea principiilor și legislației privind transparența decizională am atras atenția aici și aici.

Deşi pe ordinea de zi au existat doar 6 puncte de discuţie, şedinţa a durat peste trei ore, întrucât consilierii locali au acordat o atenţie deosebită primului proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a programului de investiţii şi a prognozei pe următorii trei ani ale municipiului Bacău.

Astfel, la începutul şedinţei, Zvetlana Gabriela Zaharia şi George Bogatu, consilieri locali ai PSD, au cerut scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privitor la buget, întrucât acesta „înfrânge principiul transparenţei decizionale”. Secretarul municipiului Bacău, domnul Ovidiu Popovici, a precizat că legea a fost respectată, întrucât la sediul unităţii teritoriale a fost afişat anunţul conform căruia orice persoană interesată poate să solicite şi să consulte dosarul bugetului. Tot secretarul municipiului a afirmat însă că pe adresa primăriei nu a sosit nicio observație cu privire la proiectul de buget.

Vasile Tescaru, viceprimarul municipiului Bacău, a luat cuvântul pentru a face câteva precizări succinte cu privire la bugetul municipal: componenţa acestuia (venituri şi încasări), proiectele finanţate şi cofinanţate de către UE, investiţiile ce urmează a fi începute şi finalizate (spitalul municipal, sala polivalentă, stadionul, infrastructura apei, modernizarea a 30 strazi, construirea unui nou modul pentru Centrul de Afaceri şi Expoziţii).

Consilierii PSD au avut o tentativă eșuată de a introduce o serie de amendamente

La capitolul „Discuţii”, domnul George Bogatu a dorit să discute câteva puncte de vedere adunate de la cetăţeni sub forma supunerii la vot a unor amendamente. Acesta a dat însă impresia că nu a fost suficient de bine pregătit în justificarea şi susţinerea problemelor locuitorilor băcăuani, fapt pentru care amendamentele dumnealui nu au fost votate de colegii prezenţi.  Colega sa, doamna Zvetlana Gabriela Zaharia, a propus spre dezbatere o idee de proiect care să aibă în vedere reţeaua de cabinete de medicină şcolară, însă şi acest amendament a fost respins.

Diminuarea sumei pentru sala polivalentă, achitarea navetei profesorilor sau dezvoltarea unor creșe, idei ale consilierilor UNPR ce au fost respinse

Cristinel Manolache, consilier UNPR, a formulat câteva observaţii referitoare la obiectivele în curs de executare din municipiu. Prima dintre acestea a fost cu privire la stadiul proiectului spitalului municipal, dacă va fi finalizat în 2016. Viceprimarul Vasile Tescaru l-a asigurat că expertiza este gata, urmând să fie întocmit caietul de sarcini pentru a fi scos la licitaţie proiectul.  A doua şi a treia au fost referitoare la proiectul de reabilitare a sălii polivalente şi a stadionului municipal, „nepotrivite în acest moment”, întrucât banii alocaţi ar putea fi redistribuiţi spre alte probleme.

Ghiorghe Huluţă, consilier UNPR, a ridicat problemele achitării navetei profesorilor care predau în alte localităţi, a lipsei achitării analizelor medicale de către instituţii şi a reabilitării sălilor de sport a câtorva licee băcăuane. Viceprimarul Radu Ababei a propus ca profesorii care fac naveta să facă schimb cu un alt cadru didactic din localitatea respectivă, iar cu privire la lipsa achitarii analizelor a sugerat ca acest amendament să fie făcut la rectificarea bugetara din iunie.

Consilierul UNPR Dragoş Daniel Ştefan a avut câteva întrebări reritoare la modernizarea platfomelor de colectare a deşeurilor menajere, la toaletele publice care nu sunt puse în funcţiune, la branşarea instituţiilor care au centrale proprii şi la sensurile giratorii care erau prevăzute a se înfiinţa, însă acest lucru nu s-a întâmplat. De asemenea, a propus şi un amendament cu privire la înfiinţarea unui număr de creşe, întrucât la nivelul întregului municipiu, acestea sunt insuficiente. O sugestie pentru această problemă a venit din partea lui Radu Ababei, care a propus realizarea unui inventar al spaţiilor care ar îndeplini necesităţile unei creşe, pentru a suplimenta numărul de locuri. Cu privire la problemele ridicate de domnul consilier Ştefan, suma din buget alocată ghenelor de gunoi este atât pentru construirea altor ghene, cât şi pentru reabilitarea tuturor locurilor de colectare a deşeurilor; branşarea instituţiilor bugetare repreztă o obligaţie a administraţiei locale; sensurile giratorii vor fi construite după aprobarea bugetului; iar toaletele vor fi puse în funcţiune, cel mai probabil, începând de luna viitoare, după ce vor fi branşate la sistemul electric.

În continuare, toate amendamentele enunţate cu privire la bugetul municipal au fost respinse, iar proiectul de lege a fost aprobat cu 16 voturi „pentru”, 6 „împotrivă” şi o abţinere. De asemenea, şi restul proiectelor de hotărâre au fost aprobate, în grabă şi fără discuţii.

Executivul, neinteresat de proiectele privind dezvoltarea unor zone pietonale ale orașului

În încheierea ședinței au luat cuvântul doi specialişti în domeniul arhitecturii ce au adus în discuție două propuneri de modernizare a oraşului: prima, referitoare la crearea unui centru civic în zona centrală, între Parcul Catedralei şi Parcul Trandafirilor, iar a doua, cu privire la orientarea oraşului spre apă, fapt ce ar presupune construirea şi amenajarea zonei de la Coada Lacului până la Insula de Agrement. Aceste proiecte sunt demne de luat în calcul pe viitor, în ideea în care au un mare potenţial de a aranja Bacăul din punct de vedere estetic. Din nefericire, reprezentanții primăriei s-au limitat la a le mulțumi pentru prezentare și interesul arătat, nearătând în niciun fel faptul că ar fi cu adevărat interesați de proiectele prezentate.

Media
No rating yet

Comments are closed.