În urma publicării proiectului de hotărâre ce urmează a fi supus votului în CL Bacău în ședința ordinară de mâine, 10 septembrie, prin care viceprimarul Vasile Tescaru propune respingerea plângerii privind prețul aberant practicat de Primăria Bacău la eliberarea copiilor documentelor ce conțin informații de interes public solicitate de cetățeni în baza legii 544/2001, bloggerului Cristian Ghingheș a transmis în atenția consilierilor o scrisoare deschisă prin care le solicită să nu adopte o astfel de propunere.

sedinta cl 31 august 4

Rămâne de văzut care va fi reacția consilierilor care sunt puși acum în situația de a vota o propunere de-a dreptul ilogică și care, pe lângă faptul că îngrădește un drept garantat prin lege, arată interesul și deschiderea reală a aleșilor locali față de solicitările cetățenilor pe care îi reprezintă.

Textul scrisorii poate fi citit mai jos, iar mai multe informații despre răspunsul autorităților la plângerea cetățeanului băcăuan pot fi găsite în acest articol.

„Scrisoare deschisă

Către Consiliul Local al Municipiului Bacău,

Stimati aleşi locali,

Folosesc această cale pentru vă solicita să nu adoptaţi proiectul de hotărâre aflat la punctul numărul 6 pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local de mâine, 11 septembrie.

Acest proiect, iniţiat de viceprimarul Vasile Tescaru, prevede respingerea plângerii prealabile prin care solicit Consiliului Local din care faceti parte să elimine taxa abuzivă de 5 lei/pagină pe care municipalitatea o percepe cetăţenilor care solicită documente sau informaţii publice, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Această taxă abuzivă şi nelegală există ca urmare a adoptării HCL nr. 294/29.12.2014 privind aprobarea pentru anul 2015 a taxelor locale, mai precis a anexelor nr. 2 şi nr. 7. Acestea permit Primăriei Bacău să perceapă cetăţenilor o taxă de 5 lei pentru fiecare pagină atât pentru eliberarea de copii conform cu originalul de pe înscrisurile din cadrul instituţiei sau copii simple după documentele aflate în cadrul compartimentelor, cât şi pentru eliberarea de copii conform cu originalul de pe înscrisurile din arhiva instituţiei.

Aşa cum am arătat în plângerea prealabilă a cărei soluţionare se află în mâinile dumneavoastră şi a cărui conţinut sper că îl veţi cunoaşte la ora votului, aceste două taxe încalcă primul articol al Legii 544/2001, care consacră accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public drept unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României. De asemenea, aceste două taxe sunt în opoziţie cu articolul 9 al aceleiaşi legi, care prevede suportarea costurilor pentru serviciile de copiere şi nicidecum achitarea unei taxe drept cost al copierii care este de până la 25 de ori mai mare decât preţul pieţei (aşa cum se poate observa în anexa 1 a plângerii prealabile).

Vă rog să înţelegeţi că cetăţenii care interacţionează cu instituţiile pe care le reprezentaţi, în cazul de faţă Consiliul Local Bacău şi Primăria Bacău, sunt cei mai afectaţi de această practică ce le îngrădeşte accesul la informaţii publice şi care descurajează implicarea şi participarea publică.

Încă două argumente: anul trecut s-au colectat doar 1.200 de lei din aceste taxe, iar Bacăul se situează pe locul 2 într-un clasament al ruşinii privind tarifele practicate de consiliile locale din România pentru informaţiile publice, realizat de APADOR-CH.

Prin urmare, vă solicit să respingeţi proiectul nr. 6 din şedinţa extraordinară de vineri, 11 septembrie 2015, şi să propuneţi eliminarea acestor taxe abuzive, prin modificarea HCL nr. 294/29.12.2014.

Mulţumesc anticipat !

Cristian Ghingheş”

Media
No rating yet

1 Response Comment

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.