Stimate domnule senator Vasile Nistor,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, având ca obiect: “Scăderea populaţiei din zonele industriale”, vă comunicăm următoarele:

Guvernul României are ca obiectiv dezvoltarea unui mediu de afaceri activ, stabil, transparent, într-un cuvânt predictibil, bazat pe competitivitate, responsabilitate şi spirit antreprenorial, astfel încât oamenii de afaceri să poată să facă faţă concurenţei atât pe piaţa intenă, cât şi pe pieţe internaţionale.

Sprijinirea sectorului IMM reprezintă a prioritate atât la nivel naţional, cât şi la nivel european, deoarece această categorie de agenţi economici, mai dinamici şi mai flexibili decât întreprinderile mari, reprezintă motorul unei economii modeme.

După cum bine cunoaşteţi, în Europa există în jur de 20 milioane de întreprinderi mici şi mijlocii, iar criza economico-financiară a îngreunat accesul acestora la finanţare. Astfel, executivul european şi-a axat atenţia pe două direcţii de acţiune în vederea stimulării dezvoltării mediului de afaceri: prima direcţie se referă la sprijinirea antreprenoriatului şi a iniţiativei de business, iar cea de-a doua, la susţinerea întreprinderilor deja existente.

Având în vedere problemele cu care se confruntă mediul de afaceri autohton, identificate prin diverse studii efectuate, prin discuţii cu reprezentanţii mediului privat, precum şi misiunea Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri de a crea un mediu favorabil afacerilor, iniţiativei private şi spiritului antreprenorial, de a sprijini crearea şi dezvoltarea de întreprinderi şi stimularea creşterii competitivităţii întreprinderilor, am iniţiat o serie de programe şi proiecte care vizează crearea de locuri de muncă şi creşterea competitivităţii întreprinderilor, dar şi a capacităţii acestora de a exporta, precum:

 1. Derularea de programe cu finanţare de la bugetul de stat, prin care se acordă alocaţii financiare nerambursabile atât pentru crearea, cât şi pentru dezvoltarea întreprinderilor:
 • Programul pentru stimularea înfiinţării si dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri – SRL-D, al cărui obiectiv îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor debutanţi în afaceri, în scopul implicării acestora în structuri economice private;
 • Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului la finanţare – START, al cărui obiectiv îl constituie stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor, în scopul implicării acestora în structuri economice private;
 • Programul de dezvoltare si modernizare a activităţilor de comercializare a produselor si serviciilor de piaţă — COMERŢ. Obiectivul programului este acela de a sprijini operatorii economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare;
 • Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii – FEMEIA MANAGER, al cărui obiectiv îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local;
 • Programul naţional multianual de înfiinţare si dezvoltare de INCUBATOARE tehnologice si de afaceri. Programul constă în înfiinţarea de noi Incubatoare de Afaceri, dezvoltarea celor existente şi crearea unei reţele de incubatoare de afaceri în România;
 • Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor si artizanatului, al cărui obiectiv îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale;
 • Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii’ program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenori ale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.
 1. Adoptarea Strategiei guvernamentale pentru sprijinirea sectorului IMM şi îmbunătăţirea mediului de afaceri – ORIZONT 2020, al cărui obiectiv îl constituie creşterea competitivităţii întreprinderilor prin crearea de locuri de muncă, sprijinirea întreprinderilor deja existente şi creşterea numărului de întreprinderi active în economia reală.

Strategia se bazează pe 5 direcţii de acţiune, direcţii care coincid cu cerinţele Uniunii Europene, şi anume: Sprijinirea şi promovarea antreprenoriatului, Accesul IMM la finanţare, Accesul la pieţe şi internaţionalizarea IMM, IMM inovatoare şi Reactivitatea administraţiei publice la cerinţele mediului privat.

 1. Implementarea Testului IMM, un instrument deosebit de important pentru întreprinderile mici şi mijlocii, care constă în efectuarea unei evaluări a impactului noilor reglementări iniţiate de diverse instituţii, asupra IMM-urilor.
 2. Implementarea Programului România HUB – ţara tinerilor întreprinzători, un program integrat de pregătire, care oferă studenţilor, întreprinzătorilor şi potenţialilor întreprinzători asistenţă tehnică, mentorat, consiliere, precum şi un spaţiu instituţional pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii firmelor.
 3. Implementarea Programului Româno-EIveţian pentru IMM-uri, prin care se acordă linii de credit de maximum 100.000 franci elveţieni/IMM, pe o perioadă de 5 ani, la o dobândă imbatabilă pe piaţă la ora actuală, şi anume ROBOR la 6 luni + 1%.
 4. Iniţierea proiectului de Lege privind stimularea investitorilor individuali business angels, prin care ne dorim reglementarea condiţiilor în care aceste persoane fizice – business angels, pot beneficia de facilităţi fiscale la dobândirea de părţi sociale urmare investiţiilor în societăţi cu răspundere limitată. Venim astfel cu o alternativă la finanţarea care există la ora actuală pe piaţă. Proiectul de lege a fost adoptat de către Senat şi în prezent se află în dezbaterile comisiilor de specialitate din Camera Deputaţilor
 1. Iniţierea proiectului de lege privind incubatoarele de afaceri, prin care dorim să reglementăm regimul juridic de înfiinţare şi funcţionare al incubatoarelor de afaceri, prin oferirea de facilităţi din partea autorităţilor locale pentru fondatorii acestora. Proiectul de lege a fost adoptat de către Senat şi în prezent se află în dezbaterile comisiilor de specialitate din Camera Deputaţilor.
 2. Iniţierea proiectului de lege privind Mediatorul de Credite pentru IMM. Ne dorim prin această propunere legislativă să înfiinţăm Instituţia Mediatorului de Credite pentru IMM care să medieze disensiunile dintre IMM şi bănci, la refuzul acestora din urmă de a acorda un împrumut sau de a refinanţa un credit.
 3. Iniţierea proiectului de lege privind finanţările participative (crowdfunding), prin care dorim să reglementăm modalitatea de funcţionare a platformelor de finanţare participativă, platforme care se pot crea în cadrul societăţilor care doresc să pună în contact, prin intermediul unui site web, dezvoltatorii de proiecte şi investitorii.
 4. Implementarea Schemei de ajutor de minimis “Locuri de muncă subvenţionate”, care are ca obiectiv dezvoltarea aptitudinilor de muncă în rândul tinerilor absolvenţi, aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă.

Această schemă de ajutor de minimis a debutat la 01.07.2014 şi se finalizează la 30.06.2015.

Ajutorul de minimis s-a acordat întreprinderilor din toate sectoarele, cu excepţia celor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1407/2013 şi s-au acordat angajaţilor, prin intermediul IMM-urilor. Valoarea minimă a ajutorului financiar ce a putut fi solicitat de un IMM a fost de 4.000 euro, echivalent în lei, fiind acordat sub formă de sume nerambursabile, pentru acoperirea cheltuielilor salariale complete cu angajaţii noi, în limita a 1575 lei/lună pentru studii medii şi 2328 lei/lună pentru studii superioare. Valoarea maximă a subvenţiei acordate pentru plata salariului net este de 900 lei/lună pentru studii medii şi 1300 lei/lună pentru studii superioare.

 1. Ne dorim înfiinţarea unui Seed Capital Fund, în vederea sprijinirii start-up-urilor, sens în care specialiştii din cadrul Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri colaborează cu partenerii de dialog în vederea finalizării acestui proiect până la sfârşitul anului.

Toate aceste măsuri, împreună desigur, cu măsurile luate de către Guvernul României, precum: neimpozitarea profitului reinvestit, reducerea CAS cu 5%, eliminarea/comasarea unui număr de 92 de taxe şi tarife parafiscale, adoptarea de către Guvern a noului Cod fiscal şi a Codului de procedură fiscală sunt măsuri menite să stimuleze crearea de locuri de muncă şi atragerea de investiţii în economie, deoarece viziunea Guvernului este ca România să aibă un sector al IMM-urilor robust, sustenabil, cu o largă răspândire teritorială, dar şi o clasă consistentă de întreprinzători la nivel naţional, european şi internaţional.

Sperând că informaţiile furnizate aduc lămuririle necesare referitoare la problema ridicată de dumneavoastră, vă asigurăm, domnule senator, de întreaga noastră consideraţie.

Cu stimă,

Andrei Dominic Gerea

Media
No rating yet

Comments are closed.