Raport comparativ preliminar privind evoluția gradului de conștientizare civică a tinerilor participanți la activitățile proiectului TACT

Context

Analiza preliminară face referire la răspunsurile colectate în perioada iunie 2021 – iunie 2022, în comunitățile în care au fost desfășurate activități în cadrul proiectului Tineri Activi pentru Comunitate – TACT, respectiv Moinești, Sascut, Sănduleni și Zemeș, din județul Bacău. Activitățile au fost desfășurate au vizat douî aspecte distincte – dezvoltarea competenețelor „soft”, respectiv educația media, ambele dezvoltate în contextul promovării cetățeniei active. Astfel, tinerii au fost ajutați să conștientizeze faptul că, pentru a deveni cetățeni activi în comunitatea lor, au nevoie de un set de abilități de bază și de cunoștințe minime de educație media. Activitățile s-au desfășurat sub forma a două tipuri de module – „soft skills” și educație media, ambele în trei serii de câte șapte întâlniri.

Metodologie de culegere și interpretare a datelor

Datele au fost culese prin aplicarea chestionarului standard pus la dispoziție de către finanțator pentru măsurarea OUTCOME 1. Cultura democratică și conștientizarea civică consolidate, Indicator 1. Proporţia grupurilor ţintă care prezintă conştientizare civică. Chestionarele au fost completate de tinerii participanți la întâlnirile cu numărul 1 și 7 (prima și ultima), respectiv înainte de a primi vreo informație și după ce tinerii au parcurs toate cele șapte întâlniri din cadrul modului. 

 

Rezultate

În analiză au fost incluse răspunsurile inițiale și finale ale unui număr de 251 de tineri cu vârste din categoriile <14 ani, între 14-17 ani și 18-35 de ani. Cele mai semnificative creșteri au fost înregistrate la afirmațiile ”, „2. Cred că toți oamenii au responsabilitatea de a se implica activ în comunitatea lor” și „1.Este responsabilitatea mea să fiu implicat activ în comunitatea mea”, care au înregistrat cu peste 9% mai multe răspunsuri care „reflectă complet” părerea respondenților.

 La polul opus, am constatat că există tendința de a minimiza/ a nu acorda suficientă importanță unor obiceiuri precum urmărirea știrilor, susținerea publică a convigerilor politice, precum și opinia că împreună cu alte persoane pot fi îmbunătățite lucrurile din comunitate. Aceste trei afirmații au înregistrat creșteri în rândul celor care au afirmat că „reflectă în mică măsură părerea” respondeților, după cum reiese și din graficele de mai jos.

Media
No rating yet

Comments are closed.