Coşa Maricica Luminiţa

De profesie contabil, Coşa Maricica Luminiţa se află la cel de-al doilea mandat de consilier judeţean. Aceasta a candidat la alegerile locale din 2012 pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PC. În prezent, deţine funcţia de Preşedinte al A.T.O.P Bacău.

Coşa Maricica Luminiţa face parte din Comisia nr. 3 Protecţie socială, sănătate şi ocrotirea unor categorii de persoane.

Conform declaraţiei de interese a anului 2014 de pe site-ul Consiliului Judeţean Bacău, deţine funcţia de Vicepreşedinte al Filialei Judeţene şi Preşedinte al Organizaţiei de Femei a PC Bacău. Totodată, aceasta este membru al Consiliului Naţional PC.

A depus un singur raport de activitate pe anul 2013 pe perioada mandatului curent, conform site-ului Consiliului Judeţean Bacău.

În anul 2014, în calitate de preşedinte ATOP, aceasta ar fi refuzat accesul presei în cadrul unei şedinţe organizate în municipiul Oneşti (conform onestiexpres.ro).

Tipul activităţiiPerioada Iunie
2012 – Decembrie 2014
Activitatea din anul 2015
Rapoarte de activitate publicate1 (pe anul 2013)1 (2013)
Proiecte de hotărâre iniţiate00
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor198
Număr ședințe în care a luat cuvântul105
Prezenţă27 ședințe
(84%)
13 şedinţe (93 %)

Pagina de Facebook a consilierului județean Cosa Maricica Luminita