În ultima săptămână, mai multe site-uri de știri și pagini de Facebook locale au promovat ideea că Primăria Bacău oferă posibilitatea băcăuanilor de a-și exprima opinia cu privire la proiectul privind parcările de reședință “în cadrul unei consultări publice”. Ceea ce nu a sesizat nimeni, însă, este faptul că cei care doresc să transmită opinii referitoare la Regulament nu au la dispoziție nici o adresă de email, telefon, adresă poștală sau persoană de contact.

Drept dovadă, regulamentul și anunțul referitor la consultarea publică nu se află publicat la avizierul din apropierea Primăriei, pe site-ul acesteia la secțiunea Știri și evenimente sau la pagina privind Legea 52/2003 a transparenței decizionale. Practic, primăria afirmă peste tot că Regulamentul se află spre consultare publică, însă nicăieri nu sunt precizate, în mod oficial, perioada în care pot fi transmise observațiile, data, ora sau persoana de contact din primărie care ar putea oferi mai multe informații și înregistra ideile cetățenilor. Astfel, dacă solicitările cetățenilor (care deja au umplut internetul – vezi secțiunea comentarii de pe Deșteptarea, Ziarul de Bacău sau domnuleprimar.ro) nu sunt înregistrate de Primărie în mod oficial, cum vom ști dacă reprezentanții primăriei le-au luat sau nu în considerare?

avizier primaria Bacau

În schimb, prin intermediul avizierului, băcăuanii sunt informați cu privire la concertele ce se țin la Teatrul de Vară.

Entuziasm maxim, deschidere 0

Pe data de 2 aprilie, site-ul Deșteptarea.ro îl cita pe primarul Romeo Stavarache care afirma că regulamentul va fi publicat pe site-ul primăriei spre consultare. “Vom pune regulamentul pe site-ul Primăriei, apoi vom aștepta propuneri din partea băcăuanilor, a ziariștilor, a tuturor celor care sunt interesați”, a explicat Romeo Stavarache. De atunci au trecut patru zile, iar site-ul primăriei stă încă pustiu la capitolul „Consultări publice”.

Parcari_bacau Sursa foto: Deșteptarea.ro

Ziarul de Bacău scria, tot pe data de 2 aprilie, următoarele: „Băcăuanii și societatea civilă au posibilitatea să-și exprime punctele de vedere legate de proiectul de regulament ce ar permite închirierea locurilor de parcare de reședință…După ce vom primi sugestiile, îl vom prezenta consilierilor locali, care îl vor supune la vot”a spus primarul.”

Unde este invitată societatea civilă să își exprime punctul de vedere nu știm, nefiind precizate nici o adresă de email sau un departament al Primăriei către care să ne adresăm. În plus, o altă posibilă variantă, aceea de a ne adresa direct consilierilor locali este puțin plauzibilă în urma experienței noastre de la votarea bugetului din luna februarie.

O altă intervenție a primarului arată un entuziasm debordant de a colabora cu cetățenii și a le asculta opiniile, doar că, din nefericire, aceștia nu au unde să și le exprime. „Așteptăm propuneri din partea populației, mass-media, a societății civile, a tuturor celor care sunt interesați. Din primele sugestii pe care le-am primit deja după conferința de presă în care am prezentat această primă propunere, cetățenii sunt foarte interesați de proiectul nostru. Așteptăm în acest moment toate sugestiile băcăuanilor, în final vom mai avea o discuție pe această temă, vom prezenta forma finală consilierilor pentru aprobare”, scrie și bacauinfo.ro, care îl citează pe Romeo Stavarache.

Nu în ultimul rând, pe pagina de Facebook a primăriei suntem anunțați, din nou, că proiectul este supus consultării publice: „Vă punem la dispoziție pentru consultare publică, regulamentul provizoriu, privind situația amenajării, întreținerii si exploatării LOCURILOR DE PARCARE.”

Chiar dacă consultarea este doar afirmată nu și pusă în practică, este de apreciat atenția acordată rețelelor de socializare în ceea ce privește implicarea cetățenilor și este probabil ca autoritățile locale să fi realizat (într-un final!) că pe internet circulă, într-o singură zi, mai multe proiecte bune pentru Bacău decât rostesc unii consilieri locali în decursul unui mandat întreg.

Rămâne de văzut cum va fi continuată această așa-zisă implicare a cetățenilor în dezvoltarea Regulamentului. Cert este însă faptul că, atunci când Consiliul Local va vota acest Regulament, unii aleși se vor lăuda cu faptul că „proiectul a fost supus consultării publice”.

Regulamentul provizoriu, privind situația amenajării, intreținerii si exploatării locurilor de parcare 

Draft

Cap. I Dispoziţii generale

Art.1.
Prezentul regulament reglementează parcarea, staţionarea şi oprirea vehiculelor pe reţeaua stradală a Municipiului Bacău, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare, precum şi blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe drumurile publice.

Dispoziţiile prevăzute în prezentul regulament au ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, asigurarea parcării autovehiculelor în condiţii de siguranţă, descongestionarea drumurilor publice din zona centrală şi a drumurilor publice cu trafic intens, facilitarea accesului la obiectivele de interes public, protejarea pietonilor prin asigurarea unor condiţii prielnice de circulaţie pe trotuare.

Art.2.
În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni:
a) Parcarea – reprezintă acel spaţiu destinat în mod special staţionării vehiculelor, semnalizat prin indicatoare şi marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului;
b) Parcările de reşedinţă – sunt acele spaţii destinate parcării autovehiculelor, situate la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari;
c) Parcările publice fără plată – sunt acele spaţii, de interes public, destinate parcării autovehiculelor, pentru care nu se percep tarife de parcare. De aceste spaţii de parcare vor beneficia toţi posesorii de autovehicule din municipiu sau din afara lui;
d) Parcările publice cu plată – sunt acele spaţii special semnalizate, destinate parcării autovehiculelor pentru care se percep tarife de parcare;
e) Parcările închiriate instituţiilor de interes public – sunt locurile de parcare aflate la o distanţă mai mică de 50 m de unităţile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive si alte asemenea; vor fi atribuite acestora prin închiriere;
f) Operatori de parcare – personal apartinand Compartimentului Rutier din cadrul Politiei Locale Bacau, desemnat prin Dispozitie a Primarului Municipiului Bacau care administrează si exploatează locurile de parcare de pe raza Municipiului Bacău;
g) Vehiculul fără stăpân – este vehiculul de orice categorie, fără plăcuţa de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, staţionat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deţinător legal este necunoscut;
h) Vehicul abandonat – este vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, de cel puţin 1 an, al cărui proprietar sau deţinător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice, determinate de starea improprie circulaţiei acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenţia neechivocă a proprietarului sau a deţinătorului legal de a renunţa la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului;
i) Zona rezidenţială – este perimetrul dintr-o localitate unde se aplică reguli speciale de circulaţie având intrările şi ieşirile semnalizate ca atare;
j) Zona pietonală – este perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulaţiei pietonilor unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulaţie având intrările şi ieşirile semnalizate ca atare.

Amenajarea si intreţinerea parcărilor (reparaţii curente, semnalizare, marcaje, modernizări) se efectuează prin grija Directiei Drumuri Publice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

Art.3.
Oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor pe drumul public este permisă numai în condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (republicata si actualizata) şi în baza Regulamentul de aplicare din H.G. nr. 85/2003 (republicat si actualizat).

Vehiculul oprit sau staţionat pe drumul public trebuie aşezat lângă şi în paralel cu marginea drumului, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele, motoretele şi bicicletele pot fi oprite sau staţionate şi câte două una lângă alta.

Art.4.
Locurile de parcare situate pe căile de circulaţie, aflate la o distanţă mai mică de 50 m de unităţi hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, unităţi bancare, instituţii de interes public, baze sportive, societăţi comerciale, etc., pot fi rezervate acestora de către Primăria Municipiului Bacău, pentru parcarea clienţilor, cu semnalizarea prin marcaj specific a locului de parcare rezervat. La stabilirea numărului de locuri de parcare se va ţine cont, pe cât posibil, de suprafaţa spaţiului deţinut de fiecare persoană juridică.

Art.5.
Se interzice staţionarea şi parcarea autovehiculelor care efectuează transport public judeţean, interjudeţean, internaţional de călători prin servicii regulate şi transport regulat special de călători pe domeniul public al Municipiului Bacau.
Staţionarea şi parcarea autovehiculelor prevăzute la aliniatul precedent se poate face numai în parcările special amenajate in acest scop sau în autogări autorizate în conformitate cu normele legale în vigoare.

Art.6.
Locurile de parcare semnalizate şi marcate corespunzător, destinate persoanelor cu handicap, vor fi folosite în exclusivitate de către persoanele care dovedesc cu acte încadrarea într-o grupă de handicap şi care au aplicat în colţul din stânga jos al parbrizului semnul distinctiv stabilit de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

Art.7.
Curăţenia / deszăpezirea în parcările de reşedinţă se asigură de către beneficiarii locurilor de parcare.

Cap. II Amenajarea locurilor de parcare

Art.8
Amenajarea locurilor de parcare se supune spre aprobare Consiliului Local Bacău, stabilirea amplasamentelor făcându-se împreună cu Poliţia Rutieră a Municipiului Bacău.

Art. 9
Iniţiativa pentru propunerea amenajării spaţiilor noi de parcare o poate avea, după caz, în funcţie de tipul parcării:
– Primăria Municipiului Bacau şi Asociaţia de Proprietari, pentru parcarea de reşedinţă;
– Primăria Municipiului Bacau şi persoanele juridice interesate, pentru parcarea publică cu plată şi/sau fără plată;
– Asociaţiile profesionale reprezentative ale celor care desfăşoară activitate de transport persoane în regim de taxi, pentru locurile de aşteptare pentru taxi;
– Alţi iniţiatori, conform legii.

Art. 10
Tipul parcării ce urmează a fi amenajată se propune de către Directia Drumuri Publice, în conformitate cu H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.
.

Art. 11
Cererea pentru amenajarea unor spaţii noi de parcare va conţine următoarele elemente:
– numele/denumirea şi adresa petentului;
– amplasamentul locului nou de parcare ( identificare cu ajutorul vecinătăţilor );
– numărul de apartamente din asociaţie, pentru parcarea de reşedinţă;
– numărul apartamentelor care deţin maşini la data întocmirii cererii, pentru parcarea de reşedinţă;
– acordul Asociaţiei de Proprietari pentru parcarea publică, dacă se află la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor;
– numărul de maşini pentru care se cere amenajarea spaţiului de parcare, pentru parcarea publică.

Art. 12
Cererea pentru amenajare a unui nou loc de parcare însoţită de schiţa provizorie a locaţiei va fi supusă spre analiză Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism constituita in cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

Art. 13
Proiectul de execuţie a noului loc de parcare se întocmeşte pe suport topografic de către un proiectant autorizat, cu respectarea normativelor şi a legislaţiei în vigoare.

Art. 14
În vederea amenajării noului spaţiu de parcare se va obţine avizul Poliţiei Municipiului Bacau, în conformitate cu Ordonanţa nr. 44/1997 privind transporturile rutiere (actualizată), Legea nr. 82/1998 privind regimul juridic al drumurilor şi H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.

Art. 15
Se va emite cererea pentru obţinerea certificatului de urbanism, în vederea stabilirii regimului juridic al terenului pe care urmează a fi amenajat spaţiul de parcare.

Art. 16
După emiterea certificatului de urbanism şi constatarea faptului că terenul pe care urmează a fi amenajat spaţiul de parcare face parte din domeniul privat sau public al Municipiului Bacau, se va emite autorizaţia de construire.

Art. 17
În baza certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire emise de către Primăria Municipiului Bacau, precum şi a proiectului de execuţie întocmit se execută lucrările de amenajare a spaţiilor noi de parcare. Aceste lucrări vor fi executate de firme specializate, contractele de lucrări fiind atribuite cu respectarea prevederiloe O.U.G. nr. 60/2001 actualizată privind achiziţiile publice.

Art. 18
După recepţia lucrărilor de către Comisia de recepţie, spaţiul de parcare amenajat va fi predat în baza unui proces verbal şi a unui contract prealabil, Directiei Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Bacau.

CAPITOLUL III Administrarea şi exploatarea locurilor de parcare

Art. 19
Administrarea şi exploatarea locurilor de parcare din Municipiul Bacau se va realiza de către operatorul de parcare, desemnat prin Dispozitie a Primarului Municipiului Bacau.

Art. 20
Toate tarifele, reducerile şi gratuităţile menţionate în prezentul regulament se pot actualiza anual la propunerea operatorului de parcare şi se vor supune aprobării Consiliului Local Bacau.

Art. 21
Parcările de reşedinţă sunt amplasate la mai puţin de 30 m. de frontul imobilelor utilizate de locatari; în funcţie de configuraţia perimetrului de amplasare, putându-se depăşi această limită.
În funcţie de amplasarea în teritoriu, o parcare de reşedinţă poate fi contractată de către locatarii unui imobil sau mai multor imobile, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la aliniatul anterior.

Art. 22
a) Parcarile de resedinta se vor atribui pe baza unor contracte de inchiriere incheiate cu Primaria Municipiului Bacau.

b) Parcările de resedinta vor funcţiona zilnic doar în intervalul orar 18:00 ÷ 8:00. In afara acestui interval parcarea devine parcare publica fara plata.

c) Contractele pentru închirierea locurilor din parcările de reşedinţă se încheie, pentru:
– persoane fizice domiciliate sau persoane juridice proprietare sau chiriaşe ale unor apartamente/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în imobilele arondate acestor parcări;
– persoanele fizice care deţin în folosinţă autovehicule de serviciu care vor face dovada domiciliului în imobilele arondate parcărilor de reşedinţă, precum şi a dreptului de folosinţă al autovehiculului.

d) Prezentul regulament stabileste taxa de inchiriere anuala a unui loc de parcare de resedinta astfel:
– 10 ron/luna pentru persoanele fizice/juridice enuntate la alin. b);
– 5 ron/luna pentru pensionari.

e) Persoanele cu handicap care pot proba cu acte autentice handicapul, veteranii de război şi membrilor A.F.D.P.R., dacă dovedesc cu acte aceste apartenenţe si sunt posesori de autovehicule, vor putea beneficia de gratuitate la parcarea de reşedinţă.

Art. 23
Contractarea locurilor de parcare se poate face doar după ce se verifică dacă solicitantul nu deţine garaj amplasat pe domeniul public sau privat, sau nu este deţinător de curte cu alte posibilităţi de parcare.

Art. 24
Parcările de reşedinţă se contractează astfel:
a) Se va atribui un singur loc de parcare pentru fiecare apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.
b) Contractele de închiriere a locurilor de parcare se pot încheia doar pentru autovehiculele a căror masă maxim autorizată nu depăşeşte 3,5 tone.
c) În situaţiile în care numărul de solicitări depăşeşte numărul de locuri amenajate sau în situaţia în care unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai mulţi locatari, se vor organiza licitaţii la care tariful de bază este reprezentat de preţul de pornire.

Licitaţiile vor fi organizate de către o comisie constituită dintr-un reprezentant al Directiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacau, un reprezentant al Asociaţiei de proprietari/locatari şi un reprezentant al operatorului de parcare.
Reprezentantii Primariei Municipiului Bacau in Comisia de licitaţie vor fi desemnati prin Dispozitie de primar.
Comisia de licitaţie va stabili şi imobilele ( blocurile ) care sunt deservite de parcarea respectivă.
Licitaţia se va organiza pentru fiecare loc de parcare situat în zona denumită parcare de reşedinţă. Nu se poate licita mai mult de un singur loc de parcare pentru fiecare apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât de cea de locuinţă.
Nu pot participa la licitaţia de contractare a locurilor de parcare cetăţenii – persoane fizice care nu pot face dovada domiciliului în imobilele ( blocurile ) stabilite şi persoanele juridice care nu pot dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş a unui apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în imobilele arondate parcării respective.

d) În cazul în care numărul de solicitări este mai mic decât numărul de locuri de parcare existente, se pot atribui prin contract şi mai multe locuri de parcare pentru acelaşi apartament/spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. Dacă, ulterior acestui moment, operatorul de parcare primeşte şi alte solicitări de contractare a locurilor de parcare respective şi numărul acestor solicitări depăşeşte numărul locurilor necontractate existente, atunci operatorul de parcare va rezilia contractele pentru locurile atribuite în plus ( peste un loc/apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă ), în scopul contractării acestora de câtre noii solicitanţi.

e) Contractele de închiriere a locurilor de parcare prin care s-a atribuit un singur loc de parcare/apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă încheiate în urma licitaţiilor nu pot fi reziliate în cazul în care apar noi solicitări.

În exploatarea parcărilor în care nu s-au organizat licitaţii, operatorul va putea încheia contracte de parcare şi pe perioade mai mici de 1 an în scopul optimizării exploatării spaţiului, în sensul că toate contractele de parcare să expire în cursul aceleiaşi luni şi să creeze astfel premisele organizării licitaţiei acolo unde situaţia o impune.

f) Contractele de închiriere a locurilor de parcare vor putea prevede clauze privind eliberarea spaţiilor de parcare în anumite zile şi intervale orare, pentru a permite efectuarea reparaţiilor, curăţeniei ( vara ) sau a dezăpezirii ( iarna ) de către societăţile abilitate în acest sens.

În cazul în care proprietarii de autovehicule nu respectă clauzele stipulate in contractual de inchiriere a locului de parcare, operatorul de parcare va proceda la ridicarea şi transportul autovehiculului respective in spatii special amenajate in acest scop.

Art.25
Parcările publice fără plată vor fi administrate şi întreţinute de către Primăria Municipiului Bacau prin Directia Servicii Publice.

Art.26
Parcările publice cu plată sunt acele spaţii, special semnalizate, destinate parcării autovehiculelor pentru care se percep tarife orare de parcare sau care pot fi utilizate în baza abonamentelor emise în acest scop.

a) Parcările publice cu plată vor funcţiona în baza unui orar prestabilit, astfel:
– Luni ÷ Vineri, în intervalul orar: 8:00 ÷ 18:00;
– Sambata : 8:00 ÷ 13:00.
În afara programului de funcţionare al parcărilor stabilit, parcarea este gratuită.
b) Staţionarea în parcările publice cu plată este permisă numai după plata unui tarif orar prestabilit. Încasarea tarifului se poate face de către reprezentantul operatorului de parcare sau de către aparate denumite parcometre stradale în baza unui tichet ( bilet ) de parcare. Tichetele de parcare vor fi fiscale.
c) În ambele cazuri, tichetul de parcare va avea inscripţionat următoarele informaţii minime:
– denumirea operatorului de parcare
– localizarea ( codul ) parcării
– tariful orar
– suma încasată
– data şi ora emiterii acestuia
– perioada de valabilitate
– T.V.A.-ul aferent sumei încasate.
d) Tichetul de parcare poate face dovada plăţii tarifului de parcare doar în cazul în care este expus în mod vizibil pe bordul maşinii. În cazul în care reprezentanţii operatorului de parcare nu pot verifica ( citi ) informaţiile înscrise pe tichet vor considera parcarea ilegală ( neplătită ) şi vor acţiona în consecinţă.
e) Parcările publice cu plată vor fi periodic monitorizate de către reprezentanţi ai operatorului care vor avea următoarele sarcini şi atribuţii:
– verificarea existenţei şi valabilităţii tichetelor de parcare expuse pe bordul autovehiculelor şi luarea măsurilor corespunzătoare în cazul în care există deficienţe sau abateri ;
– verificarea şi asigurarea bunei funcţionări a parcometrelor stradale;
– verificarea modului de parcare a autovehiculelor;
– verificarea stării marcajelor şi a indicatoarelor ;
– verificarea stării spaţiului de parcare în ceea ce priveşte salubrizarea şi dezăpezirea, iluminarea;
– verificarea stării tehnice şi a bunei funcţionări a barierelor de acces, acolo unde este cazul de montare a acestora;
– îndrumarea cetăţenilor şi rezolvarea solicitărilor îndreptăţite adresate de către aceştia.
f) Operatorul de parcare poate introduce, dacă consideră oportun, abonamente zilnice, lunare, trimestriale sau anuale valabile pentru parcările pe care le administrează, cu semnalizarea prin marcaj specific a locului de parcare atribuit. Tarifele pentru abonamente vor fi stabilite de către operatori şi nu pot depăşi tarifele orare cumulate prestabilite. Abonamentele pot avea preţuri diferenţiate, pentru persoane fizice şi persoane juridice.

Parcările publice cu plată pot fi utilizate doar pentru parcarea autovehiculelor a căror masă maxim autorizată nu depăşeşte 3,5 tone.
Reprezentantul operatorului de parcare va purta un echipament distinct şi ecuson.

Art. 27
Locurile de parcare aflate la o distanţă mai mică de 50 m de unităţile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive, instituţii şi societăţi publice sau private, etc, vor fi atribuite acestora prin închiriere lunara/anuala. Suma percepută cu titlu de chirie va fi negociată plecând de la tariful de bază propus de operatorul de parcare şi aprobata anual de Consiliul Local.

CAPITOLUL IV Blocarea, ridicarea, transportul,
depozitarea şi eliberarea autovehiculelor

Art. 28
Potrivit prevederilor H.G. nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice, autovehiculelor care sunt staţionate sau parcate neregulamentar pe domeniul public ( spaţii verzi, trotuare, carosabil – în locurile unde, prin prevederile legale în vigoare, se interzice oprirea, staţionarea sau parcarea autovehiculelor ) li se va bloca roata.
Autovehiculele care sunt staţionate sau parcate neregulamentar pe locul de parcare închiriat prin contract altei persoane vor fi ridicate, transportate si depozitate in spatii special amenajate in acest scop, de catre operatorii de parcare.

Art. 29
Constatarea staţionării/parcării neregulamentare a autovehiculelor se face de către poliţiştii din cadrul Poliţiei Rutiere a Municipiului Bacau si din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bacau.
Agenţii constatatori prevăzuţi la aliniatul precedent, dispun în scris de măsurile de blocare a autovehiculelor staţionate/parcate neregulamentar şi asistă la această operaţiune.

Art. 30
Posesorii autovehiculelor staţionate/parcate neregulamentar sunt obligaţi să plătească tariful de blocare – deblocare în suma de 50ron.

Art. 31
Este interzisă distrugerea dispozitivului de blocare de către conducătorul autovehiculului.

Art. 32
Menţinerea dispozitivului mai mult de 24 de ore atrage după sine majorarea tarifului de blocare – deblocare cu 25% pentru fiecare zi.

Art. 33
Autovehiculele parcate/staţionate neregulamentar pe carosabilul străzilor vor fi ridicate şi transportate de către operatorul de parcare fără o altă înştiinţare prealabilă.
Posesorii autovehiculelor parcate/staţionate neregulamentar şi ridicate de către operatorul de parcare, sunt obligaţi să plătească un tarif pentru recuperarea autovehiculului în sumă de 200ron, la care se adaugă tariful de depozitare în sumă de 10ron/zi.
Pentru autovehiculele care sunt parcate/staţionate in fata proprietatilor particulare (locuinte individuale din interiorul cartierelor de locuit) si care detin spatiu suficient pentru parcarea autovehiculelor in interiorul proprietatilor li se va aplica o amenda contraventionala de 100ron.
Pentru autovehiculele ridicate de către operatorul de parcare şi nerecuperate de către posesor în termen de 30 de zile de la ridicare, urmează să fie aplicată procedura prevăzută pentru autovehiculele fără stăpân sau abandonate pe domeniul public.

Art. 34
Autovehiculele fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public, vor fi ridicate şi transportate de către operator pe un loc stabilit de către Primăria Municipiului Bacau.
Cheltuielile ocazionale de efectuare a operaţiunilor prevăzute la alin. 1 se suportă de proprietarul autovehiculului sau, în lipsa acestuia, din sumele obţinute în urma valorificării autovehiculului.

Art. 35
Prevederile art. 33 se aplică şi în cazul autovehiculelor care menţin dispozitivul de blocare – deblocare mai mult de 3 zile de la data blocării.

Art. 36
La ridicarea autovehiculului se va întocmi un proces verbal de către o comisie de constatare formată din membri ai Politiei Locale a Municipiului Bacau şi poliţişti din cadrul Poliţiei Rutiere a Municipiului Bacau. Procesul verbal va fi întocmit în prezenţa a doi martori, de regulă, locatari ai unor blocuri din vecinătatea terenului pe care se află autovehiculul fără stăpân sau abandonat.

Art. 37
Procesul verbal de constatare va cuprinde date de identificare a vehiculului, astfel:
– numărul de înmatriculare
– categoria vehiculului
– marca şi tipul
– seria motor
– starea fizica cu descrierea detaliată a ceea ce este vizibil deteriorat – descompletat
– culoarea.

În situaţia în care în interiorul vehiculului abandonat se află unele bunuri, procesul verbal de constatare va conţine şi inventarul acestora.

Art. 38
În cazul autovehiculelor abandonate, operatorul de parcare va soma în scris pe proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat, cerându-i să îşi ridice vehiculul abandonat pe domeniul public, în termen de 5 zile.

Art. 39
În cazul autovehiculelor fără stăpân, autoritatea administraţiei publice locale va aduce la cunoştinţă publică caracteristicile tehnice ale vehiculului şi locul de unde acesta a fost ridicat, prin anunţ publicat într-un cotidian local, în termen de 5 zile de la întocmirea procesului verbal de constatare.

Art. 40
Dacă în termen de 30 de zile de la data anunţului privind autovehiculul fără stăpân sau în termen de 10 zile de la data transmiterii somaţiei adresate proprietarului sau deţinătorului legal al autovehiculului abandonat, autovehiculul respectiv nu este revendicat şi cerut spre restituire de nici o persoană, acesta trece de drept în proprietatea Primăriei Municipiuluiu Bacau.
Constatarea trecerii autovehiculului în proprietatea privată a Primăriei, se realizează prin dispoziţie scrisă a primarului, care se comunică de îndată proprietarului sau deţinătorului legal al vehiculului. Dispoziţia primarului poate fi atacată în termen de 5 zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii.
După valorificarea autovehiculului, Primăria va achita operatorului taxa de ridicare şi depozitare a acestuia.

Art. 41
Dacă proprietarul sau deţinătorul legal al autovehiculului abandonat achită suma cu titlu de amendă, dispoziţia primarului rămâne fără obiect, iar vehiculul va fi restituit acestuia. Amenda se va face venit la bugetul local.

Art. 42
Restituirea vehiculului abandonat către deţinătorul legal, se va face pe bază de proces verbal, numai dacă se face dovada:
– calităţii de proprietar sau deţinător legal al acestuia
– achitării tuturor taxelor prevăzute de legile în vigoare
– plăţii la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări, etc.

Art. 43
Constatarea şi sancţionarea contravenţiei se fac cu respectarea prevederilor Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Art. 44
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezentul regulament se fac de către Primarul Municipiul Bacau şi împuterniciţii acestuia ( reprezentanţii operatorului de parcare ) sau de către agenţii Poliţiei Rutiere a Municipiului Bacau.

Cap. V Facilitati. Gratuitati

Art. 45
Sunt exceptate de la plata taxei de parcare motoretele, motocicletele,bicicletele precum şi autovehiculele aparţinând următoarelor instituţii:
a) Salvare, S.M.U.R.D., Pompieri, Poliţie, M.A.P.N., Jandarmerie şi Poliţia Locală, precum şi în cazul altor persoane juridice aflate în intervenţie de urgenţă care vor parca pe durata intervenţiei fără obligativitatea de a avea abonament sau tichet de parcare;
b) De prevederile prezentului articol, beneficiază şi autovehiculele aparţinând persoanelor cu handicap care pot proba cu acte autentice handicapul, veteranii de război şi membrilor A.F.D.P.R., dacă dovedesc cu acte aceste apartenenţe, în locurile special rezervate şi semnalizate în acest sens.
Art. 46
(1) De gratuitate beneficiază şi autovehiculele care aparţin:
a) Corpului diplomatic;
b) Primăriei Municipiului Bacau;
c) Instituţiei Prefectului judeţului Bacau;
d) Consiliului Judeţean Bacau;
e) Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bacau;
f) A.N.A.F.; Gărzii de Mediu;
g) Curtii de Conturi;
h) Reprezentanţilor instituţiilor guvernamentale;
i) Altor instituţii publice cu sediul în municipiul Bacau ;
j) Delegaţiilor străine la invitaţia instituţiilor de interes public, mai sus menţionate, în baza unei înştiinţări prealabile.
(2) Fiecare institutie va beneficia de maxim 2 locuri de parcare gratuita.

Art. 47
Gratuităţile se acordă în baza unei cereri avizate de conducerea Politiei Locale Bacau. Se va elibera astfel o legitimaţie care să ateste acest lucru.

Art. 48
Documentele necesare pentru acordarea de facilităţi, gratuităţi pentru parcarea vehiculelor sunt următoarele:
– solicitanţii au obligaţia să depună o cerere la sediul Politiei Locale Bacau;
– talonul vehiculului prin care se dovedeşte proprietatea solicitantului sau procură notarială de dare în folosinţă a autovehiculului încheiată între proprietar şi solicitantul gratuităţii;

Art. 49
În zonele de parcare se rezervă şi se semnalizează prin marcaj specific locuri pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap care trebuie să afişeze pe parbrizul autoturismului o copie a legitimatiei eliberata de operatorul de parcare.

Art. 50
Tichetele, abonamentele şi legitimaţiile gratuite sunt valabile numai dacă sunt afişate în mod vizibil pe bordul autovehiculului parcat.

Art. 51
Tichetele de parcare cât şi abonamentele şi legitimaţiile gratuite, indiferent de tipul lor NU SUNT TRANSMISIBILE!

Art. 52
Obţinerea, reînnoirea şi afişarea abonamentelor cad în sarcina proprietarului autovehiculului.

Cap. V Dispoziţii finale

Art.53
Tarifele, reducerile şi gratuităţile altele decat cele prezentate în prezentul regulament se vor supune aprobării Consiliului Local Bacau.

Art.54
Toate sumele rezultate din incasarea taxelor pentru locurile de parcare vor constitui venituri la bugetul local si vor fi utilizate doar pentru crearea de locuri noi de parcare (impreuna cu cheltuieli aferente acestora).

Art.55
Administraţia publică locală va face public prin presa locală (ziare, radio, televiziune) momentul începerii procedurii propriu-zise de atribuire/licitaţie.

Art.56
În cazurile în care asociaţia de proprietari/locatari dintr-un imobil arondat unei parcări de reşedinţă informează în scris administraţia locală asupra faptului că un locatar nu mai îndeplineşte criteriile de atribuire a unui loc de parcare (autoturismul este înstrăinat sau a devenit nefuncţional, locatarul este decedat sau nu mai locuieşte în bloc, etc.), Primăria Municipiului Bacău prin operatorul de parcare îl va notifica pe beneficiar/utilizator atât asupra încetării dreptului de folosinţă cât şi asupra disponibilizării şi atribuirii locului respectiv unui alt solicitant.

Art.56
Primaria Municipiului Bacău nu-şi asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube rezultate ca urmare a ridicării autovehiculelor parcate ilegal pe spaţiile publice.

Art.57
La data adoptării prezentului regulament orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

REDACTAT:
Al.Geliman

Media
No rating yet

Comments are closed.