Obiectivul general al proiectului „Sistem integrat de creşterea ocupabilităţii” îl reprezintă creşterea capacităţii de ocupare pentru 558 de persoane (şomeri de lungă durată şi persoane inactive), prin participarea acestora la intervenţii integrate, pe o perioadă de 18 luni. Astfel, Primăria Bacău este în căutare de servicii de formare profesională. Persoanele interesate de organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare pentru grupul ţintă (cursuri de calificare şi de perfecţionare) îşi pot depune oferta până la data de 12 martie 2015, ora 16.00, la Primăria Municipiului Bacău, situată în str. Mărăşeşti, nr. 6, cam. 2 (Registratură).

Bugetul maxim alocat pentru contractul de Servicii de formare profesională este de 212.300 lei fără TVA, iar sursa de finanţare se compune din fonduri europene (Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013) şi cheltuieli de capital (Bugetul Local). Totodată, printre persoanele cu funcţie de decizie din partea achizitorului în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, precum şi printre membrii comisiei de evaluare se numără: Tescaru Vasile Sorinel, Pădureanu Leonard Stelian, Stavarache Romeo, Turcu Aurica, Popa Elena.

Pentru mai multe detalii, sunaţi la 0234-581849, int. 166/110 sau  accesaţi următorul link.

Media
No rating yet

Comments are closed.