Deputatul Ionel Palăr şi senatorul Dragoş Luchian se numără printre cei 98 de iniţiatori ai unui proiect de lege care vizează înfiinţarea unui „Muzeu al Ororilor Comunismului”, proiect prezentat în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor şi înaintat la Senat în data de 9 martie 2015.

                       Palar-Ionel                 Luchian-Dragos

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea „Muzeului Ororilor Comunismului”, instituţie publică, cu personalitate juridică, de importanţă naţională, aflată în subordinea Ministerului Culturii. Astfel, înfiinţarea şi organizarea acestuia se supun prevederilor Legii nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice, Legii nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 182/2002 privind protejarea patrimoniul cultural mobil.

Muzeul va avea sediul în Bucureşti, într-un spaţiu adecvat din imobilul Palatul Parlamentului, strada Izvor nr. 2 – 4, sector 5 şi are ca obiectiv prezentarea realităţilor vieţii social-economice şi culturale din România în perioada 1945-1989, cu scopul informării corecte a publicului asupra abuzurilor, crimelor, torturilor asupra oponenţilor regimului comunist, petrecute în perioada menţionată. Totodată, are ca scop colectarea, studierea, colecţionarea, conservarea, etalarea şi punerea în valoare a pieselor ce alcătuiesc patrimoniul muzeului. Patrimoniul  va fi constituit din colecţii de piese şi documente realizate în colaborare cu Institutul de Studiere a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului românesc, precum şi în colaborare cu alte instituţii publice, din piese provenind din transferuri, donaţii şi achiziţii, conform legii.

Organizarea şi funcţionarea muzeului se va desfăşura în baza regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a regulamentului de ordine interioară, avizate de Comisia Muzeelor şi Colecţiilor şi aprobate prin Ordin al ministrului culturii, publicat în Monitorul Oficial, iar activitatea va fi finanţată din venituri de la bugetului de stat, prin Ministerului Culturii şi din venituri extrabugetare provenite din activităţi specifice, donaţii şi sponsorizări, conform legislaţiei în domeniu.

În expunerea de motive a iniţiativei se precizează faptul că România este ultima ţară din blocul ex-sovietic care a trecut la democraţie şi singura în care acest lucru s-a petrecut printr-o Revoluţie violentă, sângeroasă. De asemenea, este singura în care foştii conducători comunişti au fost executaţi. Motivaţia istorică a înfiinţării unui astfel de muzeu stă în dorinţa României de a cunoaşte atrocităţile înfăptuite de regimul comunist, pentru a se putea păzi de o experienţă similară.

Referitor la locaţia acestui muzeu, sunt aduse argumente în sprijinul faptului că Palatul Parlamentului este cel mai potrivit loc pentru a găzdui Muzeul Epocii Comuniste, întrucât clădirea a fost concepută de unul dintre cei mai brutali dictatori din Europa, cu preţul unor vieţi omeneşti şi cu sacrificiul unui popor întreg care a suportat lipsuri de nedescris pentru ca Ceauşescu să aibă resursele necesare unei asemenea construcţii. Casa Poporului, cum era cunoscută în epocă, a distrus în construcţia sa reale valori arhitectonice, cum ar fi Mănăstirea Văcăreşti, Arhivele Naţionale sau Spitalul Brâncovenesc, precum şi cartierul Uranus, în total peste 9.000 de clădiri. Până în 1989, clădirea costase deja aproape 2 miliarde de dolari şi a înghiţit efortul unei întregi generaţii, într-o perioadă când românii erau obligaţi să îndure privaţiuni umilitoare.

Un alt argument adus în favoarea înfiinţării „Muzeului Ororilor Comuniste” constă în existenţa, în majoritatea statelor foste comuniste, a unor muzee dedicate acestei perioade, fiecare oferind un alt unghi de abordare, în funcţie de experienţele specifice fiecărui stat:

  • Muzeul Comunismului din Praga (www.muzeumkomunismu.cz) documentează regimul totalitar comunist şi este împărţit în trei secţiuni. Comunismul: Visul, Realitatea şi Coşmarul. Vizitatorii au parte de o experienţă completă, retrăind scene din fabrici, şcoli sau camere de interogatoriu.
  • Muzeul Ocupaţiei Letoniei (okupaciiasmuzeis.lv) s-a deschis în 1993 şi expune obiecte, documente de arhivă şi oferă informaţii publicului despre perioada 1940-1991, în care Letonia a fost ocupată succesiv de URSS, de Germania nazistă şi din nou de URSS.
  • Casa Terorii din Budapesta (terrorhaza.hu) păstrează memoria tuturor celor ţinuţi prizonieri, torturaţi şi asasinaţi în clădirea din Str. Andrâssy nr. 60. Muzeul ilustrează ororile într-o manieră vie, dar îşi doreşte să arate că sacrificiul celor care au suferit pentru libertate nu a fost în van.
  • Centrul Documentar pentru Cultura Cotidiană în RDG (alltagskultur-ddr.de) colecţionează obiecte de cultură materială din perioada comunistă. Obiectele de zi cu zi servesc ca punct de plecare pentru cercetarea istorică şi subliniază importanţa culturii materiale în societate.

În România, „Muzeul Ororilor Comunismului” amenajat la Palatul Parlamentului poate deveni punctul central al unui proiect mai amplu, sub genericul: „Traseul comunismului”. Acest proiect poate avea două componente: o componentă locală, în Bucureşti şi o componentă naţională. Traseul din Bucureşti ar putea include „Muzeul Ororilor Comunismului”, amenajat în clădirea Palatul Parlamentului şi obiective de interes pentru perioada comunistă din raza capitalei. Traseul naţional ar putea include o serie de clădiri în care au funcţionat instituţii comuniste şi închisori comuniste sau locuri de detenţie pentru deţinuţi politici. Acesta ar fi conectat cu alte două instituţii similare: Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei de la Sighet şi Memorialul Totalitarismului de la Fortul 13, Jilava, ambele iniţiative ale societăţii civile.

„Muzeul Ororilor Comunismului” va fi organizat, din punct de vedere instituţional, ca muzeu de importanţă naţională, în proprietate publică, în subordinea Ministerului Culturii, în crearea, organizarea şi dezvoltarea Muzeului Ororilor Comunismului, un rol important îl va avea colaborarea cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoriei Exilului Românesc, instituţie guvernamentală care studiază, documentează şi susţine conştientizarea publică a istoriei comunismului în România.

Textul întreg al propunerii poate fi accesat la următorul link: Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului.

Media
No rating yet

Comments are closed.