legea-544-2001Vineri, 12 septembrie, în ședința extraordinară a Consiliului Local Bacău ce va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, consilierii locali vor avea de votat un proiect de hotărâre care propune respingerea plângerii bloggerului Cristian Ghingheș privind prețul aberant practicat de Primăria Bacău la eliberarea copiilor documentelor ce conțin informații de interes public solicitate de cetățeni în baza legii 544/2001.

cristian-ghinghesBloggerul Cristian Ghingheș (kristofer.ro) solicita, în luna august, eliminarea taxei absurde de 5 lei/pagină care ne plasează în fruntea unui clasament național rușinos al celor mai scumpe autorități locale în privința taxelor solicitate la eliberarea informațiilor de interes public. Despre subiect am scris și în acest articol.

Cu toate că aleșii ar fi trebuit să se simtă cel puțin rușinați pentru că pun cetățenii în situația absurdă de a plăti 5 lei pentru copia unei singure pagini, constatăm cu stupoare că, până și atunci când cetățenii iau atitudine și acționează prin pârghiile legale, cei care ne guvernează se afundă în nerespectarea legii și a bunului simț.

Revoltător este și faptul că motivația respingerii contestației cetățeanului băcăuan ce urmează a fi supusă votului vineri, semnată de viceprimarul Vasile Tescaru, nu cuprinde nicio justificare a prețului exagerat. În schimb, documentul conține detalii referitoare la modul de organizare al bibliorafturilor sau al mapelor. Cetățenilor li se aduce la cunoștință și faptul că “copierea documentelor nu este atât de simplă” și că mapele „se desfac, se rup sigiliile, e.t.c. ca urmare a răsfoirii repetate în vederea copierii”. Din nou, niciun argument legat de criticile aduse de C. Ghingheș privitoare la legalitatea taxei și valoarea acesteia. Nu este justificată aplicarea unei taxe de 5 lei/pagină în condițiile în care prețul pieței este situat în jurul a 0,2-0,4 lei. Cel mai important însă, din motivația proiectului nu reiese faptul că primăria ar dori vreun moment să încurajeze cetățenii să utilizeze dreptul la liberul acces la informații publice, ci dimpotrivă, vedem cum sunt invocate motive banale pentru a descuraja pe cât de mult posibil orice astfel de demers.

Iată cum arată așa–zisa explicație a primăriei pentru păstrarea prețului de 5 lei/pagină:

Pentru eliberarea de copii, este necesar în general identificarea unui anumit document, deoarece solicitanţii rareori cunosc numărul şi data acestuia (pentru a putea fi identificat cu uşurinţă), deseori cunoscând doar un cuvânt cheie sau o anumită problematică sau tematică. De asemenea, majoritatea documentelor aflate în cadrul serviciului sunt legate şi sigilate în mape cu peste 250 de file, copierea (mai ales pentru documentele tehnoredactate faţă-verso) acestora, nefiind atât de simplă şi neputându-se compara cu copierea unor file (aduse, deci existente, nu care trebuiesc identificate, de cele mai multe ori nebroşate) la un copiator, nemaipunând la socoteală faptul că aceste mape se desfac, se rup sigiliile, e.t.c. ca urmare a răsfoirii repetate în vederea copierii.

Documentele de interes public din cadrul serviciului sunt afişate într-un biblioraft care se găseşte la parterul instituţiei, la ofiţerul de serviciu (unde rămân între 3 şi 6 luni), o mare parte se află inserate pe site-ul Primăriei Municipiului Bacău (proiecte de hotărâre, hotărâri de consiliu local, minutele şedinţelor de consiliu local, e.t.c) iar persoanele care doresc să consulte documente cu caracter normativ sau documente cu caracter individual pentru care sunt îndreptăţite, o pot face, gratuit, în cadrul serviciului, în timpul programului de lucru, după aprobarea unei cereri depuse în acest sens.”

Nu în ultimul rând, executivul are grijă să ne reamintească că respectă legea finanțelor publice locale, care permite contestarea “în termen de 15 zile de la afișarea sau publicarea acestora.” Cu alte cuvinte, în viziunea autorităților, cetățenii nu au dreptul să conteste deciziile decât în termen de 15 zile, după care vor trebui să le suporte consecințele chiar dacă sunt cel puțin la limita legalității.

“De asemenea, Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, actualizată, în baza căreia s-au instituit taxele prevăzute în HCL nr. 294/ 2014, prevede la art. 30 alin. (5): „împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite. Luând în considerare aceste prevederi, constatăm că solicitarea d-lui Ghingheş Cristian este tardiv formulată. Ţinând cont de cele expuse anterior, consider ca nefondată solicitatea d-lui Ghingheş Cristian de a modifica în parte HCL nr. 294/ 2014, motiv pentru care solicit respingerea plângerii prealabile formulată de aceasta.””, se arată în decizia CL Bacău.

Proiectul de hotărâre a fost semnat de viceprimarul Vasile Tescaru. Rămâne de văzut cum vor reacționa consilierii locali la auzul proiectului acestuia, mai ales că mulți dintre aleșii locali (incusiv de la PNL) s-au arătat ei înșiși mirați de absurditatea existenței unei astfel de taxe.

Toată documentația proiectului de hotărâre poate fi vizualizată la acest link, iar ordinea de zi a ședinței poate fi consultată aici.

Media
No rating yet

2 Response Comments