“Învăţămintele înfăptuitorilor Marii Uniri”

Nu există sentiment mai înălţător pentru noi, românii, decât iubirea de neam şi de ţară. Acest sentiment a atins punctul culminant în urmă cu 96 de ani, atunci când Adunarea Naţională de la Alba Iulia, constituită la 1 decembrie 1918 din 1.228 de delegaţi, elita culturală, politică şi religioasă a Transilvaniei româneşti, a consfinţit pentru totdeauna Marea Unire a tuturor românilor. Peste 100.000 de români veniţi din toată România Mare au asistat cu emoţie şi entuziasm la măreţul eveniment, iar unirea cu ţara-mamă s-a transformat într-o realizare de căpătâi a statului român unitar modern.
În urmă cu 96 de ani, Adunarea de la Alba Iulia adopta o Rezoluţiune prin care se proclama unirea tuturor românilor din Transilvania şi întreg Banatul cu România, document citit de Vasile Goldiş în faţa reprezentanţilor veniţi din toate colţurile ţării, chiar şi de aici, de pe meleagurile băcăuane: “Adunarea naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia, decretează unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România”.

Acest document, care va rămâne scris cu litere de aur în cartea istoriei noastre naţionale, cuprinde mai multe principii pe deplin valabile şi în zilele noastre, deşi au trecut aproape 100 de ani de atunci: libertatea individuală, libertatea confesională, regimul democratic, dreptul la vot şi la opinie, dezvoltarea agriculturii, progresul general al societăţii.

Sunt învăţăminte alese, care ne-au fost lăsate peste ani de generaţia unificatoare a intelectualităţii şi ţărănimii româneşti din acea perioadă, oameni care au ştiut cum să procedeze, cu tact şi diplomaţie, pentru a înfăptui dorinţa de veacuri a tuturor românilor: Marea Unire.

La 96 de ani de la măreţul act, ne revine dificila misiune de a continua idealurile şi principiile ce au făcut posibilă Unirea din 1918. Cred că avem cu toţii de învăţat de la înaintaşii noştri de atunci, mai ales politicienii. Trebuie să lăsăm deoparte apartenenţa politică şi să ne concentrăm pe ceea ce este necesar să facem pentru oameni. Înfăptuitorii Marii Uniri de la Alba Iulia ne-au dat o lecţie sacră, cea a unităţii, solidarităţii şi renunţării la orgolii deşarte. Aşa ar fi bine să ne comportăm şi noi, pentru a lăsa generaţiilor viitoare, copiilor noştri, idealurile Unirii.

Apelul meu este cel de a da mână cu mână pentru a renunţa la tot ceea ce în prezent ne dezbină, în favoarea proiectelor şi acţiunilor cu adevărat importante, cele aşteptate şi cele care contează pentru români, pentru creşterea calităţii vieţii acestora şi îndeplinirea necesităţilor lor. Pentru că, aşa cum spunea marele domnitor Alexandru Ioan Cuza: “Unirea e singura stare politică ce poate să asigure viitorul nostru şi să ne permită a da ţării organizarea ce o aşteaptă de atât de mult timp”.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

La mulţi ani, români! La mulţi ani, România!

Media
No rating yet

Comments are closed.