“Proiectele de investiţii în pomicultură, extrem de importante pentru dezvoltarea fermelor de familie”

Dezvoltarea fermelor de familie, prin creşterea investiţiilor în domeniul pomiculturii, constituie o prioritate pentru băcăuani. Pentru a obţine informaţii legate de acest subiect, m-am adresat vicepremierului Daniel Constantin, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, cu o interpelare pe tema derulării programului de reconversie şi replantare al pomiculturii româneşti.

Am subliniat că pomicultura românească va avea din acest an un program de reconversie şi replantare similar cu cel din viticultură. Potrivit declaraţiilor oficiale, obiectivul principal al Ministerului Agriculturii este ca până în 2020 să atingem o suprafaţă de 200.000 de hectare cu livezi. Anunţul respectiv a fost primit cu deosebit interes de către numeroşi agricultori din judeţul Bacău, care doresc să îşi îmbunătăţească plantaţiile de pomi, dar şi să creeze altele noi, moderne şi la standarde europene.

În răspunsul său, ministrul agriculturii a specificat că noul Program Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020 conţine un subprogram tematic pentru pomicultură, iar ghidurile specifice fiecărei măsuri sunt publicate pe site-urile www.madr.ro şi www.apdrp.ro.

“Cei interesaţi pot depune proiecte în cadrul sesiunilor organizate de Grupurile de Acţiune Locală (GAL), dacă localitatea în care urmează a fi realizată investiţia se găseşte pe teritoriul unui GAL autorizat, iar respectivul GAL a prevăzut în Strategia de Dezvoltare Locală măsura prin care se va realiza investiţia, respectiv măsura 121 – «Modernizarea exploataţiilor agricole».

Până acum, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, s-a acordat prioritate proiectelor de investiţii în pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării etc.”, a subliniat vicepremierul Daniel Constantin. De asemenea, la întrebarea mea cu privire la ponderea suprafeţei pomicole actuale, atât la nivelul ţării, cât şi în judeţul Bacău, ministrul agriculturii a răspuns că în prezent suprafaţa totală de livezi şi pepiniere pomicole a României este de 196.753 hectare, din care în judeţul Bacău 2.667 hectare.

Media
No rating yet

Comments are closed.