Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Miron Alexandru Smarandache:

„Licenţiaţii în sistem Bologna au aceleaşi drepturi ca şi absolvenţii învăţământului superior de lungă durată”

Am primit răspuns la interpelarea adresată ministrului educaţiei naţionale, Remus Pricopie, care a avut ca obiect eventuala discriminare existentă între profesorii debutanţi. Demersul meu a avut la bază realitatea conform căreia la concursurile de titularizare organizate în anii trecuţi de inspectoratele şcolare din România au participat, pentru prima dată, absolvenţi ai sistemului Bologna, alături de absolvenţi ai sistemului clasic. Deşi au dat exact acelaşi examen, ceea ce înseamnă automat că profesorii corectori au avut pretenţii similare de la ei, ca şi de la licenţiaţii cu studii de patru ani, când s-a pus problema alegerii şcolii la care urmau să predea, absolvenţii Bologna nu au avut voie să opteze pentru locurile libere de la licee. Fără o fundamentare prealabilă, acestora li s-a spus că asta e regula, însă nu li s-au oferit explicaţii lămuritoare. Din păcate, odată admişi în învăţământul preuniversitar, fie şi pe posturi numai din ciclul gimnazial sau de la şcolile de arte şi meserii, problemele celor care formează generaţia Bologna nu se termină aici. Ei sunt încadraţi pe postul de profesor II, specific absolvenţilor de studii de scurtă durată, şi implicit vor avea salarii mai mici decât colegii lor care au făcut patru ani de facultate – astfel mi-am argumentat intervenţia.

În răspunsul său, ministrul Remus Pricopie a precizat că Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare prevede că „absolvenţii ciclurilor de studii universitare de licenţă sau masterat pot ocupa posturi didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic”. De asemenea, ministrul educaţiei a făcut trimitere şi la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, care prevede că învăţământul general obligatoriu este de 11 clase şi cuprinde învăţământul primar, învăţământul gimnazial şi primii doi ani ai învăţământului secundar superior.

„În consecinţă, a mai arătat ministrul Pricopie în răspunsul trimis, în prezent, un absolvent al ciclului I de studii universitare de licenţă în sistem Bologna, în funcţie de specializarea dobândită prin studii, poate preda atât în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, profesoral, cât şi în palatele şi cluburile elevilor şi în învăţământul liceal, numai la clasele a IX-a şi a X-a. De asemenea, absolvenţii ciclului I de studii universitare cu licenţă în sistem Bologna pot preda instruirea practică la orice nivel de învăţământ: gimnazial, profesional sau liceal”.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.