Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Miron Alexandru Smarandache :

“Doar 35,5% dintre români şi 24,1% dintre băcăuani pot fi adăpostiţi în caz de urgenţă!”

Am abordat la nivel parlamentar un subiect extrem de important în actualul context geopolitic al României, respectiv pregătirea ţării de a face faţă eventualelor atacuri. M-am adresat oficial viceprim-ministrului Gabriel Oprea, ministrul afacerilor interne, cu o interpelare pe tema situaţiei adăposturilor funcţionale în caz de urgenţe sau calamităţi. În argumentaţia mea am menţionat, între altele, că evenimentele tragice din ultima perioadă, atât tragedia aviatică din Munţii Apuseni, cât şi problemele cauzate de inundaţii, ninsori şi viscol, au readus în atenţia opiniei publice capacitatea de apărare şi pregătire a României în cazul unor calamităţi. Este evident faptul că la nivel judeţean, mai ales, avem nevoie de asigurarea unui management adecvat al situaţiilor de urgenţă, potenţial generate de fenomenele meteorologice periculoase, dar şi pentru cazuri mai grave, precum cutremurele sau alte calamităţi naturale. Ştiu că guvernul actual a făcut eforturi considerabile în vederea dotării structurilor ISU din teritoriu cu echipamente moderne şi de strictă necesitate, însă realitatea ne-a arătat că putem fi depăşiţi relativ uşor de situaţii cu un grad de periculozitate nu foarte înalt, am mai subliniat în documentul trimis vicepremierului Gabriel Oprea.

În răspunsul formulat, ministrul de interne a precizat că, potrivit Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, există un sistem naţional de adăpostire, care cuprinde adăposturi pentru puncte de comandă destinate Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, adăposturi publice de protecţie civilă aflate în administrarea consiliilor locale şi fondul privat de adăpostire, realizat de operatorii economici şi proprietarii de imobile. “Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice, operatorii economici şi proprietarii de imobile au obligaţia să prevadă în planurile de investiţii şi să realizeze adăposturi de protecţie civilă. De asemenea, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, şi serviciile de urgenţă de la toate nivelurile de competenţă, au obligaţia de a identifica şi de a stabili posibilităţile de utilizare pentru adăpostire a unor galerii de mină, tuneluri, peşteri, grote, existente în apropierea zonelor dens populate sau în zone prevăzute pentru amenajare de tabere de sinistraţi, evacuaţi sau refugiaţi”, a precizat vicepremierul Gabriel Oprea.

Referitor la întrebarea mea cu trimitere la operaţionalizarea unor adăposturi dezafectate în prezent, ministrul de interne a spus că la nivel naţional nu există adăposturi dezafectate, “orice spaţiu de adăpostit putând fi folosit şi pentru alte destinaţii, cu respectarea normelor tehnice, cu obligaţia de a fi eliberate în situaţii de urgenţă în maximum 24 de ore şi cu informarea prealabilă a centrelor operaţionale din cadrul serviciilor de urgenţă profesioniste, aşa cum prevede art. 45 din Legea nr. 481/2004”. La întrebarea referitoare la situaţia locurilor de adăpostire a populaţiei în caz de dezastre, atât la nivel naţional, cât şi în judeţul Bacău, vicepremierul Gabriel Oprea a subliniat că procentul de adăpostire este de 35,5% la nivel naţional şi de 24,1% în judeţul Bacău.

În contextul inundaţiilor devastatoare din această vară, cred că este vital pentru români să fie informaţi cu privire la situaţia adăposturilor funcţionale din ţară. Iată însă că, din păcate, aşa cum mi-a comunicat vicepremierul Gabriel Oprea, situaţia nu este prea îmbucurătoare din acest punct de vedere. Sper ca autorităţile centrale şi locale să găsească cele mai bune soluţii pentru ca sinistraţii care şi-au pierdut casele să fie în siguranţă şi să evităm pe cât posibil alte pierderi de vieţi omeneşti.

 

Media
No rating yet

Comments are closed.