“Avem nevoie de corectitudine din partea salariaţilor din asistenţă socială”

M-am adresat cu o interpelare parlamentară ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb, care a avut ca obiect predispoziţia salariaţilor din sistemul de asistenţă socială de a comite infracţiuni. În documentul trimis conducerii MMFPSPV, am amintit cazul directoarei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, reţinută recent şi acuzată de comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu, luare şi dare de mită şi conflict de interese. Conform procurorilor, şefa DGASPC Braşov a atribuit, în mod ilegal şi fără nicio licitaţie, mai multe contracte de achiziţie către două societăţi comerciale ale unui consilier judeţean. Procurorii spun că în schimbul acestor favoruri, directoarea DGASPC Braşov ar fi primit un autoturism marca BMW, iar prejudiciul se ridică la 250.000 de lei.

În răspunsul său, ministrul Rovana Plumb a precizat că din colectarea datelor de la instituţiile din subordine sau sub autoritatea ministerului, reiese faptul că în cursul anului 2013 au fost înregistrate un număr de 8 incidente de integritate de tipul prevăzut la lit. b) “trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupţie sau a unei fapte legate de nerespectarea regimului interdicţiilor, incompatibilităţilor, conflictului de interese sau declarării averilor”, din care: 2 – aparat central MMFPSPV, 1 – OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia, 1 – Casa Judeţeană de Pensii Cluj, 2 – Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti, 1 – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 1 – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea.

“În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice au fost începute demersurile de implementare a unei metodologii privind managementul riscurilor de corupţie, cu susţinerea specialiştilor din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie. Din analizele efectuate pentru identificarea riscurilor/vulnerabilităţilor la corupţie, a rezultat că nivelul de salarizare al personalului este una dintre cauze, dar nu dintre cele mai determinante”, a subliniat ministrul muncii.

Rovana Plumb a mai menţionat că în cadrul celor 42 de agenţii teritoriale din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială nu s-au înregistrat în anul 2013 cauze penale în care salariaţii să fi fost reţinuţi şi acuzaţi pentru săvârşirea de fapte penale: infracţiuni de abuz în serviciu, luare de mită şi conflicte de interese. De asemenea, activităţile de control desfăşurate de inspectorii sociali la Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) au avut atât caracter tematic, precum şi inopinat, ca urmare a petiţiilor/sesizărilor/autosesizărilor.

Referitor la judeţul Bacău, despre care m-am interesat punctual, ministrul Rovana Plumb a afirmat că a fost sesizat Consiliul judeţean Bacău, prin adresa înregistrată la ANPIS sub numărul 12.548/27.08.2013, ca urmare a neregulilor constatate la CRRN Dărmăneşti şi CRRN Răcăciuni. “În ce priveşte controalele efectuate la Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din ţară şi din municipiul Bucureşti, având ca temă respectarea sarcinilor de serviciu, menţionăm că, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în temeiul prevederilor art. 2, «Direcţia generală este instituţia publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, prin comasarea serviciului public de asistenţă socială şi a serviciului public specializat pentru protecţia copilului de la nivelul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti, prin preluarea, în mod corespunzător, a atribuţiilor şi funcţiilor acestora».

Prin urmare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nu are ca atribuţii verificarea respectării sarcinilor de serviciu a personalului din cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului aflat în subordinea Consiliilor judeţene”, a conchis ministrul Rovana Plumb.

Media
No rating yet

Comments are closed.