consiliu-judeteanConsiliul Judeţean Bacău se întrunește în şedinţă ordinară miercuri, 27 ianuarie 2016, începând cu ora 10:00, în sala mare de şedinţe a CJ. Cel mai important subiect de pe ordinea de zi este bugetul instituției pe anul 2016, propunere care, potrivit Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, ar fi trebuit să se afle în dezbatere publică timp de 30 de zile. Bugetul detaliat nu a fost însă prezentat cetățenilor, adică celor ce vor suporta cheltuielile preconizate pentru anul următor, forma propusă fiind disponibilă doar pe blogul kristofer.ro, la acest link.

Ordinea de zi a ședinței de mâine:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 28.12.2015;

2. Raport privind activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău în anul 2015;
Prezintă dl. Sorin Braşoveanu- director general D.G.A.S.P.C.

3. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării manadatului de consilier judeţean al domnului CĂSĂNEANU VASILICĂ GABRIEL;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii redevenţelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii Guvernului nr.884/2004, cu modificările şi completările ulterioare, valabile în anul 2016;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

5. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al judeţului Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

6. Proiect de hotărâre cu privire la adoptarea bugetului propriu al Judeţului Bacău pe anul 2016;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2016 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2016 la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B.”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

9. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

10. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Judeţului Bacău către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2016;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

11. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Agenţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pe anul 2016;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

12. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pentru anul 2016;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

13. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Bacău cu Asociaţia Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş” pentru finalizarea proiectului „Recunoştinţa faţă de înaintaşi – realizare monument bust pe soclu dedicat personalităţii profesorului Dumitru Mărtinaş”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul „Lucrări de prevenire, asigurarea securităţii la incendiu – clădire Muzeu, Aleea Parcului nr.9, Bacău” ;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului „Rigole pentru preluarea apei pluviale de la baza pârtiei de schi „Nemira” din Slănic Moldova”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

16. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a „Sumelor defalcate din unele venituri ale statului” pe anul 2016 precum şi estimările pe anii 2017-2019;
Iniţiator: dl.Ionel Floroiu –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

17. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2015 din excedentul bugetului local al Judeţului Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

18. Proiect de hotărâre privind redistribuirea unor rechizite rămase în urma implementării Proiectului „Ghiozdanul şcolarului” din cadrul Programului de susţinere a învăţământului preşcolar şi şcolar din mediul rural din judeţul Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri şi acţiuni al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Maior Constantin Ene” al Judeţului Bacău, pentru anul 2016;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

20. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Bacău pentru anul şcolar 2016-2017;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul „Creşterea capacităţii portante şi modernizarea pistei de decolare aterizare şi a suprafeţelor de mişcare aferente” la Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

23. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.187/2012 cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării tarifelor pentru eliberarea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Bacău, stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.31/23.02.2015;
Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă –vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii pe drumurile judeţene. Reabilitare şi modernizare DJ 117, Poduri, km. 17+000-21+180, L=4,180 km;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul „Modernizare DJ 207F, Siretu – Şerbeşti, km. 11+500 – 14+100”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul „Modernizare DJ 243B, Fântânele – Praja – Motoşeni, km.25+400 – 33+568”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

28. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Oraşului Comăneşti a unui autoşasiu (autocamion) şi a unei remorci cu 2 axe, destinate transportului de containere pentru deşeuri, în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău”;
Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

29. Diverse.

Media
No rating yet

Comments are closed.