Melinte Ion – Preţurile pentru intabulare frizează bunul-simţ

Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Ion Melinte:

“Preţurile pentru intabulare frizează bunul-simţ”

În conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi a altor acte normative subsecvente intabularea terenurilor agricole se face pe baza unei documentaţii destul de stufoase şi cu perceperea unor tarife exorbitante. Consider că perceperea tarifelor sus-menţionate este un abuz legal, care aduce prejudicii imense producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale.

Clasa politică, în ultima vreme, a comis o greşeală enormă atunci când a stabilit doar nivelul minim al tarifelor cadastrale, dar neavând în vedere şi plafonarea maximală a acestor tarife. Plecând de la această disfuncţie majoră, persoanele fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare, în goana după îmbogăţire şi căpătuială, au uitat de onestitate şi respect faţă de cetăţenii acestei ţări, solicitând pentru expertizările şi verificările documentaţiilor pentru intabulare sume exorbitante, care depăşesc orice grad de înţelegere. Concret, foarte mulţi cetăţeni, inclusiv din judeţul Bacău, mi-au semnalat faptul că li se solicită tarife pentru efectuarea acelor analize şi verificări mult mai mari decât preţul de vânzare-cumpărare al terenului.

În mediul rural, situaţia este şi mai gravă. Dacă preţul de vânzare-cumpărare este de exemplu 4.000 lei/ha, tarifele de analiză şi verificare percepute de persoanele fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu sunt de 2-3 ori mai mari, lucru nepermis, care frizează bunul-simţ. Aceste aspecte au repercusiuni grave asupra circulaţiei juridice a terenurilor, determinând o serie de rămâneri în urmă, în special la formarea unor ferme comasate necesare în practicarea unei agriculturi performante.

Dacă acest Guvern va “catadicsi” să pornească motorul intabulării, atunci voi crede că are de gând să deblocheze circulaţia juridică a terenurilor agricole şi comasarea lor.

Sper că acest Guvern să ia această iniţiativă.

Media
No rating yet

Comments are closed.