Melinte Ion – Iniţiativa compatibilă cu incompetenţa

Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Ion Melinte:

“Iniţiativa compatibilă cu incompetenţa”

Dezvoltarea agriculturii durabile, a producţiei de alimente şi îmbunătăţirea siguranţei alimentare, în condiţiile limitate ale suprafeţei de producţie, pot fi realizate numai dacă capacitatea de producţie a plantelor de cultură este în permanentă îmbunătăţire. Pentru realizarea practică a acestui deziderat există un singur instrument, şi anume “ameliorarea continuă în practică a soiurilor şi hibrizilor”.

Dezvoltarea de noi soiuri, hibrizi şi rase a aparţinut şi aparţine unor sisteme moderne de ameliorare, cum ar fi biotehnologiile, singurele care sunt în măsură să pună la dispoziţia agriculturii soiuri, hibrizi şi rase dintre cele mai performante.

De asemenea, mai trebuie specificat că soiurile şi hibrizii obţinuţi prin biotehnologii, cu rezistenţă la dăunători şi boli, reduc substanţial cantitatea de pesticide folosite în protecţia plantelor, substanţe generatoare de boli “nemiloase” pentru omenire.

Am decis să formulez această declaraţie politică îngrijorat de o propunere legislativă a unui coleg din Parlamentul României, PSD, nu am să-i dau numele, care a iniţiat şi a înregistrat o propunere legislativă prin care solicită interzicerea cultivării, importului şi comercializării seminţelor obţinute prin biotehnologii şi a produselor ce rezultă din acestea.

Acest “domn”, care sigur nu are nici o legătură cu pregătirea de specialitate “agricultură”, este îngrijorat de folosirea biotehnologiilor (organisme modificate genetic), nefiind îngrijorat de incompetenţa pe care o deţine.

Acest domn trebuie să ştie, din datele statistice, că Uniunea Europeană, inclusiv România importă şroturi de soia din varietăţi transgenice din Brazilia, SUA şi Argentina în cantităţi de 35 milioane t, respectiv 500.000 t. Uniunea Europeană importă peste 90% din necesarul său de soia.

Acest domn iniţiator trebuia, de asemenea, să cunoască:

  • Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 martie 2011 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului;
  • Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea produselor destinate alimentaţiei umane şi animale, produse din organisme modificate genetic, şi de modificare a Directivei 2001/18/CE;
  • că interzicerea generală a cultivării şi a importului organismelor modificate genetic trebuie analizată în contextul obligaţiei României ca stat membru.

În concluzie, această iniţiativă este compatibilă cu incompetenţa iniţiatorului şi incompatibilă cu legislaţia Uniunii Europene.

Media
No rating yet

Comments are closed.