Melinte Ion – De ce?

Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Ion Melinte:

“De ce?”

Actuala putere trebuie să ştie că dacă nu va pune accentul pe domeniul agriculturii nu se va mai întâlni multă vreme cu puterea.

Legile recente ale fiscalităţii în agricultură, nemaiîntâlnite în nicio ţară a lumii, vor descuraja pe micii agricultori, majoritari, de altfel, aruncând agricultura în cea mai grea perioadă a existenţei sale.

În acest moment, agricultorii României au nevoie mai degrabă de cadastru, care să fixeze valoarea pământului ca mijloc de producţie, precum şi posibilităţile lui de mişcare.

Lipsa cadastrului a făcut ca băncile să nu ia în calcul “pământul” atunci când se pune problema obţinerii de credite. De asemenea, lipsa de “bonitate” a pământului face ca acesta să se vândă la preţuri foarte mici. De ce nu se ocupă Guvernul de aceste două probleme vitale?

Legile proprietăţii iniţiate în decursul celor 20 de ani nu au cuprins prevederi care să asigure stabilitatea proprietăţii şi nesubdivizarea ei, aşa cum s-a întâmplat în ţările vecine.

Nici noua lege, prin care Guvernul şi-a asumat răspunderea, nu va stimula formarea exploataţiilor moderne şi nici conservarea patrimoniului agricol şi natural.

Actuala lege a proprietăţii, a Guvernului Ponta, va acoperi ilegalităţile produse în ultimii 20 de ani în procesul de reconstituire/constituire a dreptului de proprietate.

Astfel, persoanele care au intrat fraudulos în posesia unor terenuri agricole, în defavoarea celor care au fost trecute la categoria “despăgubiţi”, pot sta liniştite că nu vor mai fi verificate în privinţa legalităţii.

Promovarea acestui proiect de lege va avea consecinţe grave asupra terenurilor proprietate publică a statului (cca. 400.000 ha), care puteau reprezenta o supapă pentru siguranţa alimentară a ţării, precum şi asupra cercetării agricole naţionale.

Cu toate că şi în perioada interbelică statul a avut pământ în proprietate, am ajuns în situaţia în care nu avem teren agricol pentru reconstituire.

Îşi pune Guvernul întrebarea: de ce?

Agricultura şi agricultorii au nevoie de guvernanţi care să iubească pământul românesc.

Până atunci, ei, agricultorii vor pune întrebări fără răspuns, ca într-un dialog infinit al surzilor.

Media
No rating yet

Comments are closed.