Melinte Ion – CAS-ul sărăceşte populaţia fără venituri

Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Ion Melinte:

“CAS-ul sărăceşte populaţia fără venituri”

Stabilirea bazei de calcul pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate ( CAS – 5,5%) la un prag minim echivalent cu salariul de baza minim brut pe ţară (850 lei şi 900 lei începând cu data de 1 iulie 2014) generează situaţii absurde.

Situaţia este greu de explicat pentru că de cele mai multe ori valoarea debitului (CAS datorat) este uneori de o sută de ori mai mare decât venitul realizat pentru care se plăteşte CAS.

Contribuabilii care se găsesc în astfel de situaţii sunt de regulă persoane aflate la pensie (ieşiţi la pensie înainte de termen), persoane fără venituri ( şomeri ieşiţi din plată), iar într-o situaţie mult mai dificilă sunt persoanele în vârstă din mediul rural fără niciun venit (ex. CAP, IAS) sau cu pensie socială minimă (100 lei-300 lei)

Pentru a înţelege absurdul situaţiei prezint câteva exemple:

Exemplul 1 – Situaţia 1- Mediul rural:

Persoana în vârstă de peste 65 ani (lucrător CAP), fără niciun venit (fără pensie), singurul venit identificabil fiscal este arenda. Această persoană obţine un venit realizat din cedarea folosinţei bunurilor (contract de arendare) de pe o suprafaţă de 1 ha. În baza contractului de arendare se stabileşte o redevenţă de 600 kg grâu la ha.

Arendaşul are obligaţia conform Ordonanţei Guvernului nr.88/2013 să reţină la sursă impozitul pe venit (16%) şi CAS-ul (5,5%) ca rezultat al contractului de arendă, şi să-l vireze către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în numele arendatorului (proprietarul de teren), persoana de 65 ani.

Baza de calcul pentru stabilirea impozitului pe venit şi a CAS-ului pentru arendaşi la suprafaţa de 1 ha şi a redevenţei de 600 kg de grâu este următoarea:

Stabilirea preţului la grâu se face printr-o hotărâre a consiliului judeţean ce aprobă preţurile medii la principalele produse agricole la începutul fiecărui an. În anul 2013, în judeţul Bacău, preţul kg grâu a fost stabilit la 0,65 lei.

600 x 0,65= 390 – venit brut
390 x 16% = 62,4 valoare impozit profit
390 x 5,5% = 21,4 valoare CAS
390 x 21,5% = 83,85 lei
83,85 lei este suma reţinută la sursă de către arendaşi şi virată la ANAF în numele arendatorului pentru venitul obţinut din arendarea terenului de 1 ha.
Conform Ordonanţei Guvernului nr. 88/2013, contribuabilii care obţin venituri din arendare în regim de reţinere la sursă a impozitului datorează contribuţie individuală de sănătate de 5,5% în cursul anului. Baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate (art.296) datorată asupra acestei categorii de venituri nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară şi nu poate depăşi de 5 ori câştigul salarial mediu brut, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. Pentru 2014, salariul minim brut este de 850 lei/lună până în 30 iunie 2014 şi 900 lei/lună din 1 iulie 2014. Câştigul mediu brut este de aproximativ 2.298 lei/lună.

După cum rezultă din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2013 baza de calcul anuală pentru stabilirea CAS-ului datorat este cuprinsă între minimum (850×12=10200) 10200 lei şi maximum (5 x câştig mediu brut/lună 2.298 lei = 11.490 lei/11.490×12=137.880) 137.880 lei.

Cât datorează pensionarul CAS la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; baza calcul:

Salariul minim brut 850 lei/lună.

Baza anuală de impozitare este (850×12)=10200 lei din care se scade venitul brut din arendă, respectiv 390 lei, pentru care arendatorul a stopat la sursă 16% şi CAS-ul 5,5%.

10200-390=9810 lei
9810×5,5%=539,55 lei
După cum se vede din dinamica acestui exemplu valoarea venitului obţinut din cedarea folosinţei bunurilor (390 lei) este mai mică decât valoarea CAS-ului datorat, respectiv 539,5 lei. Rezultă o diferenţă de 149,5 lei.

Situaţia 2:

Contract arendă pe o suprafaţa de 0,10 ha (10 ari), arendă 600 kg ha

60 x 0,65 = 39 lei – venit brut
39×16%=6,24 lei – valoare impozit profit
39×5,5%=2,14 lei – valoare CAS
39×21,5%=8,38 lei – reţinut la sursă, virat de către arendaş în numele arendatorului la ANAF
Baza de calcul CAS datorat de arendator către CAS

10200-39 lei=10161 lei
10161 x5,5%=558,85 lei
După cum se vede din acest caz, venitul obţinut din arendă este de 39 lei, iar CAS-ul datorat este de 558,85 lei. Astfel debitul este de 14 ori mai mare decât venitul.

În cazul persoanelor care au contract de arendă, când vor primi decizie de impunere şi vor constata că valoarea CAS-ului de plată este mai mare decât valoarea arendei, vor solicita încetarea relaţiilor contractuale cu societăţile agricole, astfel statul, în anul fiscal următor, nu va mai putea colecta impozitul pe profit şi CAS-ul pe valoarea arenzii. Practic această taxă (CAS) pe un venit nerealizat pune în pericol în mod direct/indirect şi alte activităţi economice; această lege diminuează baza de impozitare forţând agenţii economici şi partenerii săi (în acest caz – proprietarii de terenuri) să intre în economia gri sau neagră, evitând această dublă impozitare.

Statul intervine într-o relaţie economică şi printr-o suprataxare îl constrânge pe partenerul de afaceri (proprietarul de teren) al societăţii agricole să rezilieze un contract care are în spate un plan de afaceri, credite şi investiţii pe termen mediu şi lung (de cele mai multe ori este pe termen mediu şi lung – 5-10 ani).

Cred că Ministerul Finanţelor Publice va elimina, până nu este prea târziu, situaţia prezentată în această declaraţie politică.

Media
No rating yet

Comments are closed.