Melinte Ion – Adevăratele cauze pornesc de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale?

Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Ion Melinte:

“Adevăratele cauze pornesc de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale?”

Apicultura este un domeniu al agriculturii româneşti cu care ne putem mândri în acest moment.

Început ca o măsură de sprijin pentru dezvoltarea apiculturii, Programul Naţional Apicol din România (PNA) a asigurat iniţial condiţii bune de dezvoltare a acestui sector, dar din păcate în ultimii doi ani şi-a pierdut esenţa.

Nemulţumirea apicultorilor derivă din faptul că dacă iniţial la măsura de combatere a varrozei se deconta aproape integral suma, în acest moment se decontează jumătate din sumă sau chiar mai puţin.

Programul Naţional Apicol trebuie să aibă ca principal scop apărarea sănătăţii familiilor de albine, fiind grave problemele pe care le provoacă la nivel mondial varroza, şi anume depopulările masive, mortalitatea şi decimarea efectivelor de albine.

În acest context, prin dimensionarea şi extinderea Programului Naţional Apicol din România la cinci măsuri, cumpărarea de familii de albine a cunoscut “scriptic” o evoluţie formidabilă, acoperind valoric în ultimii ani între 40-60% din total sume PNA.

În realitate, condiţiile avantajoase de procurare a familiilor de albine (stupine neautorizate, forme asociative fără activităţi economice declarate, lipsa activităţilor faptice de existenţă a acestor familii de albine, termen de păstrare a familiilor de albine după cumpărare doar un an de zile etc.) au permis apariţia unor “băieţi deştepţi în apicultură”, care doar rulează facturi şi încasează fonduri în detrimentul celor care chiar investesc în apicultură.

În aceste condiţii trebuie cât mai urgent ca reprezentanţii de control din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să acţioneze în timp legal şi să oprească furturile de fonduri de la PNA.

Îmi pun întrebarea: de ce nu acţionează funcţionarii din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îndrituiţi să controleze comercializarea familiilor de albine şi încasarea fondurilor de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură?

Atenţie, poate se autosesizează Uniunea Europeană!

Media
No rating yet

Comments are closed.