Marcu Viorica – Considerente cu privire la considerarea activităţii de voluntariat ca vechime în muncă

Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Doamna Viorica Marcu:

“Considerente cu privire la considerarea activităţii de voluntariat ca vechime în muncă”

Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001 aduce în prim plan activitatea de voluntariat, având ca principii integrarea în viaţa comunitară prin liberul consimţământ exprimat pentru participarea la astfel de activităţi, dezvoltarea personală şi formarea unor abilităţi sociale corecte.

Prin iniţiativa legislativă s-a propus modificarea definiţiei voluntariatului, în sensul că poate desfăşura activităţi de voluntariat doar “persoana fizică angajată în sistemul public sau privat”. Principiul egalităţii în drepturi, drept garantat şi de Constituţia României, face ca propunerea modificării propuse prin limitarea drepturilor tuturor persoanelor fizice ce pot realiza activităţi de voluntariat, să aibă un caracter restrictiv.

Totodată, s-a propus introducerea obligaţiei de a încheia un contract de voluntariat şi înregistrarea acestuia la Inspectoratul Teritorial de Muncă, aceasta urmând a constitui vechime în muncă pentru voluntar. Referitor la această propunere, Codul muncii stipulează clar condiţiile necesare pentru acumularea vechimii în muncă. În aceste condiţii, propunerea legislativă nu îşi găseşte susţinere.

În momentul de faţă nu există în Clasificarea ocupaţiilor din România calificarea de “voluntar”. Totodată, voluntarii sunt în majoritate elevi în diferite stadii de pregătire şcolară, preuniversitară sau universitară. Fiecare persoană juridică de drept public sau orice persoană de drept privat, fără scop patrimonial, care încheie/administrează contracte de voluntariat, oferă voluntarilor o adeverinţă în care specifică deprinderile/abilităţile pe care voluntarul şi le-a format în cadrul activităţilor desfăşurate şi care pot fi luate în seamă de către angajatori. Acest lucru ţine însă de managementul persoanelor juridice, de natura activităţii desfăşurate şi de competenţele pe care această muncă, desfăşurată în regim de voluntariat, le poate forma voluntarului.

Media
No rating yet

Comments are closed.