Marcu Viorica – Consideraţii cu privire la noul PNDR 2014-2020

Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Doamna Viorica Marcu:

„Consideraţii cu privire la noul PNDR 2014-2020”

În structura exploataţiilor agricole din România, fermele şi/sau gospodăriile mici deţin cea mai mare pondere, aproximativ 85% din totalul exploataţiilor. Pe fondul lipsei de sprijin pentru exploataţiile mici care deţin suprafeţe fragmentate de teren de la 1,5 la 4 hectare şi un număr redus de animale, caracterul agricol este preponderent de subzistenţă, pasul către nivelul imediat următor, cel al fermelor de semi-subzistenţă cu potenţial comercial/de piaţă este aproape imposibil de realizat în condiţiile de astăzi!

Deşi sunt o componentă importantă ca şi număr din totalul exploataţiilor agricole din România, deşi asigură un nivel important al producţiei agricole, deşi mai nou fac obiectul impozitului pe venitul agricol, deşi nu au mijloacele de piaţă pentru a-şi promova şi desface producţia, aceste exploataţii agricole în viitorul PNDR nu mai au nicio măsură de sprijin dedicată exclusiv!

Este o naivitate (sau nu?) să credem că prin implementarea Măsurii 141 în exerciţiul PNDR 2007-2013 problema fermelor mici de semi-subzistenţă, cu potenţial de creştere şi care pot fi orientate către piaţă, a fost rezolvată.

Nu se cunosc date despre elaborarea documentului PNDR 2014-2020, lipsa de transparenţă în elaborarea acestui proiect, consultarea publică aproape inexistentă, lipsa unor discuţii cu societatea civilă, mediul ştiinţific, economic, administrativ, de specialitate vizavi de prioritizarea măsurilor care fac obiectul noului PNDR 2014-2020, mă determină să cred că nu vor mai fi susţinute fermele şi/sau gospodăriile mici.

Şi totuşi, în România, evidenţa este aceasta: proprietatea este fărâmiţată (în special în zona colinară) şi trebuie să dăm o şansă la dezvoltare şi agriculturii tradiţionale practicate în ferme şi/sau gospodării mici.

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.