ÎNTREBARE

Adresată: Doamnei ministru Rovana Plumb

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
De către: Domnul Senator Marcel Bujor
Circumscripţia electorală: Bacău
Grup Parlamentar: PSD
Şedinţa Senatului din data de: 30.03.2015

Obiectul întrebării: Dezvoltarea reţelei de cămine pentru vârstnici

Stimată doamnă ministru,

Bătrânii reprezintă una dintre cele mai vulnerabile categorii de populaţie, majoritatea dintre ei dependenţi de serviciile de asistenţă socială, luptându-se cu singurătatea, boala, izolarea socială, neputinţa şi sărăcia.
Din datele colectate de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale există 108 de cămine de bătrâni în sistemul public cu o capacitate totală de 7854 de locuri şi 95 de cămine în sistemul privat nonprofit, respectiv administrate de ONG-uri, cu o capacitate totală de 3730 de locuri. Însă, lipsa spaţiului în căminele de bătrâni reprezintă o problemă majoră, mulţi dintre ei reuşind să prindă loc doar pe listele lungi de aşteptare.
Având în vedere faptul că această categorie vulnerabilă are nevoie de îngrijirea cuvenită şi o îmbătrânire demnă, vă rog, doamnă ministru, să îmi comunicaţi:
1. Care sunt măsurile pe care intenţionaţi să le luaţi în vederea dezvoltării reţelei de cămine pentru vârstnici?
2. Care este stadiul Programului “Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoane vârstnice” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 cu modificările şi completările ulterioare, destinat susţinerii funcţionării căminelor pentru persoane vârstnice înfiinţate prin reorganizarea unor unităţi sanitare ineficiente?
Solicit răspuns scris.

Media
No rating yet

Comments are closed.