Bujor-Dumitru-Marcel

Adresată domnului ministru Nicolae Bănicioiu, Ministerul Sănătăţii.

Obiectul interpelării: „Deficitul de personal al Spitalului de Urgenţă Bacău”.

Stimate domnule ministru,

Unităţile sanitare din judeţul Bacău au pierdut în ultimii ani sute de angajaţi din cauza condiţiilor de lucru şi a sistemului de salarizare. Se remarcă insuficienţa personalului de specialitate mai ales în anumite sectoare, cum ar fi: anestezie şi terapie intensivă, specialităţile preventive, medico-sociale, sănătate publică, precum şi ponderea inadecvată a personalului auxiliar, concentrarea personalului medical în zonele urbane şi în spitale.

Un exemplu concret este Spitalul de Urgenţă Bacău care se confruntă cu un deficit de 739 de posturi, majoritatea din rândul asistenţilor medicali şi personalului auxiliar, dar şi un număr de 87 de medici.

Având în vedere deficitul de personal medical, care sunt măsurile pe care intenţionaţi să le adoptaţi pentru îmbunătăţirea managementului resurselor umane, dar şi a proceselor de recrutare a personalului calificat din sectorul sanitar?

De asemenea, vă rog să-mi precizaţi care este stadiul Planului Naţional de Resurse Umane în Sistemul Serviciilor de Sănătate Publică din România?

Solicit răspuns scris.

Dumitru Marcel Bujor

Vă mulţumesc.

Media
No rating yet

Comments are closed.