sedinta extraord CLConsiliul Local Bacău a fost convocat în şedinţă extraordinară luni, 7 martie 2016, începând cu ora 14.00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău.

Pe site-ul instituţiei a fost publicat programul sedinţelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bacău pentru discutarea documentelor şi avizarea proiectelor de hotărâre ce se vor dezbate în şedinţa extraordinară. Toate vor avea loc luni, la Centrul de Afaceri, înainte de şedinţă. Orarul lor poate fi consultat aici.

Ședințele Consiliului Local sunt publice, astfel încât orice cetățean poate asista la discuții.

Ordinea de zi este compusă din următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotfirâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Fundaţia pentru Educaţie, Dezvoltare şi Sprijin Comunitar “Constantin Brâncoveanu” la organizarea evenimentului social “Ţi-am luat un mărţişor”.

Iniţiatori: CONSILIERI P.N.L

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2016.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa la HCL nr. 52/2016.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 28/ 2016 prin care s-a aprobat achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în anul 2016.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

5. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 39/ 2016 prin care s-a aprobat dreptul de servitute către E-ON Distribuţie România asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Erou Ciprian Pintea, str. Prieteniei şi str. Venus

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Teatrul Municipal « Baco via » Bacău

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 22/ 2016 prin care s-a aprobat premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ băcăuane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar/ universitar 2014 – 2015

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

9. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a d-lui Manolache Cristinel, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rapoartelor privind stadiul realizării măsurilor din ”Programul de gestionare a calității aerului pentru pulbei PM 10 în municipiul Bacău și comuna Letea Veche” elaborate de către MUNICIPIUL BACĂU și SC THERMOENERGY GRUP SA pentru anul 2015.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Media
No rating yet

1 Response Comment