Spiritualitatea şi verticalitatea unui popor se află într-un strâns raport cu activităţile culturale pe care acesta le are.  Adevăratele sclipiri în gândire apar acolo unde oamenii se adună pentru a căuta sensuri şi idei. Iar o conştiinţă matură nu se naşte doar din suferinţă, ci şi din exersarea permanentă a sensibilităţii pe care încearcă să o ofere cultura. Astfel, astăzi o să vorbesc despre grupurile de oameni ce încearcă să salveze generaţii  de sub etichete, oameni care iubesc să construiască în numele frumosului, oameni care protestează împotriva prostiei şi a lipsei de demnitate, despre cei ce se caută între ei pentru a fi schimbarea.

cenaclul liraO atenţie deosebită mi-a atras-o platforma literară online „Lira 21” a cărei creator, băcăuana Cristina Ştefan, şi-a dorit să evite „texte slabe, dulcegării de pansion şi floricele” care erau un fenomen obişnuit pe platformele literare existente deja prin 2007-2008, construind, astfel, o reţea care să fie reprezentată de „calitate literară şi devenire, noutate în stil literar”. Acest cenaclu interactiv are o tradiţie deosebită: în fiecare an este selectată câte o antologie  literară cu autorii Lirei21. Toate cele 5 antologii sunt nişte veritabile albume de artă, roada unei  munci pline de pasiune. Cristina Ştefan afirmă că pe lângă scriitori, reţeaua a promovat pictori români de talent, dar şi tineri debutanţi în artă. Doar în antologiile editate până acum sunt peste 250 de scriitori promovaţi şi peste 100 de debuturi într-o antologie tipărită. Mulţi dintre membrii Lirei21 au volume single premiate sau iau premii la concursurile naţionale de literatură. Lira21 are 146.000 de cometarii la texte, comentarii de opinie la text, în general argumentate literar întru performarea expresiei şi stilisticii. Sunt postate 18.500 de texte, comentate.  Membrii platformei literare nu sunt activi doar online, ci şi în viaţa reală. Lira21 a organizat 10 concursuri cu dubla votare a participanţilor şi a unui juriu format din scriitori consacraţi şi cunoscuţi. Membrii Lirei21 organizează întâlniri, lansări de carte, emisiuni tv şi , de asemenea, sunt participaţi activi la cenaclurile literare din localităţile de domiciliu.  Este de apreciat şi faptul că deşi  reţeaua este cunoscută, aceata nu are nicio susţinere a vreunei instituţii, dedicarea fiind ingredientul principal pentru obţinerea succesului. Pentru Cristina Ştefan: „Lira 21” înseamnă muncă, dăruire, ideea de calitate literară postată online, interactivitate, cărţi selectate tipărite on paper – o activitate care în 6 ani a fost model şi pentru alte platforme literare care ne-au copiat activităţile şi sistemul de lucru.”

Expresia IdeiiO altă organizaţie pe care nu am putut-o trece cu vederea este Asociaţia „Clubul Expresia Ideii” care „urmăreşte cu precădere identificarea, promovarea şi îndrumarea persoanelor cu aptitudini şi preocupări literar-artistice”, aşa cum apare în descriere pe facebook. Pentru Mariana Bendou, coordonatoarea acestui proiect,  Asociaţia „Clubul Expresia Ideii” este un alt mod de a „fiinṭa” un minunat ṣi complex context în care poate contribui  la fericirea, bunăstarea ṣi progresul oamenilor. „Permanentul contact cu tinerii membri mă emoṭionează ṣi mă motivează; am descoperit cât de mult iubesc această grupă de vârstă!” afirmă doamna Bendou.  Deşi funcţionează oficial relativ de un timp scurt, Asociaţia „Clubul Expresia Ideii” a reuşit un număr impresionant şi divers de activităţi şi de proiecte, făcându-se cunoscut atât pe plan intern, cât şi internaţional. În cadrul organizaţiei au fost lansate 6 antologii care au ajuns în cele mai diverse colţuri ale lumii. A 7-a antologie cu titlul „Pod de dor către bunici” va fi realizată în parteneriat cu asociaţia cultural-creştină „Poduri de dor” din Chişinău, Republica Moldova.  Membrii organizaţiei au iniṭiat şi realizat acṭiuni de amploare cum ar fi: Simpozionul Internaṭional Aniversar “Oneṣti 555 ani” (2013), Festivalul Internaṭional “Călător prin stele”(EdiṭiaI ṣi II), spectacolul “Vis de Iarnă” (Ediṭia I ṣi II), Concursurile Naṭionale de Artă “Primăvara inimilor noastre” (2013) ṣi “Rapsodii de toamnă”(2014), Ziua Limbii Române (2014), etc.  Au  organizat numeroase spectacole tematice ṣi ateliere de creaṭie, concursuri, expoziṭii cu tematică ṣi cu exponate dintre cele mai diverse, un minicenaclu literar chiar ṣi cursuri de instruire pentru copii ṣi tineret. Membrii Asociaṭiei “Clubul EXPRESIA IDEII” au participat la festivaluri ṣi concursuri de muzică uṣoară de renume (Festivalul Internaṭional “Ti amo”, Onești, 2014, “Mix Music Evo”, Oneṣti, 2014, “Festivalul Tineretului” Oneṣti, Concursul “Vocea României”, Iaṣi, 2015, etc) sau la traininguri ṣi tabere de instruire naṭionale ṣi internaṭionale. Pentru a atrage tinerii în diverse activităţi, Mariana Bendou afirmă că i-a fost de mare folos experienţa acumulată ca dascăl în anii de la catedră şi faptul că unii dintre membrii au fost sau îi sunt elevi. „Un alt motiv care a contribuit la această reuṣită pare a fi fost exemplul personal; eu cred cu tărie în tot ceea ce fac, mă zbat să reuṣesc, iar asta îi motivează pe cei tineri ca să mă urmeze.,” afirmă Mariana Bendou. Asociaţia a reuşit să promoveze cât mai diverse talente, de la copii, la adulţi, din ţară şi români din străinătate. La întrebarea: „Care este importanţa culturii în viaţa unui tânăr în zilele noastre?”,  Mariana Bendou răspunde:” Într-un context social în care se acordă tot mai multă atenṭie materialului, iar viitorul se vede în ceaṭă, în care familia nu mai este un sprijin, ci o mare problemă, în care ṣcoala ṣi religia nu mai răspund la întrebări, etc. numai cultura mai poate oferi  putere ṣi soluṭii. Tinerii noṣtri caută modele ṣi motivaṭii ori drumuri care deja s-au bătătorit; nevoia unor certitudini ṣi reuṣite imediate poate fi satisfăcută parcă mai uṣor cultural. Cutura este unul dintre puṭinele domenii în care tânărul zilelor noastre se mai poate exprima liber ṣi afirma.”  

Pentru aceste organizaţii și pentru munca asiduă pe care o depun în dezvoltarea și promovarea valorilor autentice băcăuane din domeniul culturii, Jos Pălăria!

Autor: Oxana Morari, voluntar Comunicare în cadrul proiectului „Cetățeni Activi pentru Bacău”, din partea „Asociației un Zâmbet Bacău”

*Informaţii preluate din cadrul interviurilor realizate cu Cristina Ştefan, coordonatoarea proiectului online „Lira21” şi cu Mariana Bendou, coordonatoarea Asociaţiei „Clubul Expresia Ideii” precum şi info. preluate de pe paginile oficiale de facebook ale Asociaţiilor.

Sursa foto: http://lira21.ro/

  https://www.facebook.com/expresiaideii?fref=ts

Media
No rating yet

1 Response Comment

  • paul leibovici7 martie 2015 at 07:30

    Dragi băcuani,
    De mai multă vreme ţin legătura cu două persoane din Bacău(sunt şi eu băcăuan la origine)
    Doamna Cristina Ştefan de la care primesc poezii şi informaţii cu privire la viaţa culturală şi cu d-l Stan Gabriel dir.al Centralei pedagogice şi reprezentant al Institutului de cercetări a holocaustului,,Wisel”.Ca ziarist şi scriitor voi căuta ,pe cât posibil să transmit românilor din Israel informaţii despre voi şi cultura care se desvoltă la Bacău.SUCCES!Paul Leibovici