Domnul Iulian Iancu

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Stimaţi colegi,

Domnule ministru,

Avem astăzi în dezbatere o lege extrem de importantă, respectiv, Legea care modifică şi completează Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123.

Proiectul de lege are ca obiect modificarea Legii nr. 123, a Legii nr. 238/2004, precum şi a Ordonanţei de urgenţă nr.6/2014, în sensul transpunerii complete şi corecte a Directivelor 72 şi 73 din 2009 ale Comisiei Europene.

Au fost transpuse, în urma dezbaterilor ce au avut loc la comisie, norme ce privesc condiţiile prin care se realizează separarea proprietăţii şi a activităţii între operatorii de transport şi de sistem, pe de o parte, şi producătorii, distribuitorii, furnizorii de energie electrică şi/sau gaze naturale, pe de altă parte.

S-au preluat drepturi ale consumatorilor prevăzute în anexele celor două directive, s-au făcut modificări suplimentare referitoare la piaţa de gaze naturale, precum şi conferirea ANRE a unei poziţii specifice de reglementator autonom având şi funcţii de arbitru faţă de proprietarul reţelei de transport şi, respectiv, operatorii de transport şi de sistem.

Dezbaterile au avut loc în ultima lună, în cadrul comisiei, la care au participat, pe de o parte, ministrul delegat, domnul Răzvan Nicolescu, secretarul de stat Mihai Albulescu, dar şi reprezentanţii operatorilor, Departamentului de Energie, Autorităţii de Reglementare, ministerelor implicate.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să propună plenului adoptarea proiectului, cu amendamente admise.

Aş vrea, domnule preşedinte, să propun timpii de dezbatere. două minute, dezbateri generale, un minut, pe articole.

Media
No rating yet

Comments are closed.