Adresată domnului: Daniel CONSTANTIN, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

De la domnul deputat Ion MELINTE, circumscripţia electorală 4 Bacău

Subiectul interpelării: Restructurarea cercetării agricole

Obiectul interpelării:

În ultimul timp se vorbeşte tot mai mult de restructurarea cercetării agricole. Cercetarea agricolă românească în ultimii 25 de ani a avut de suferit din cauza multor şi inexistente schimbări legislative, al echipării tehnice, al îmbătrânirii şi pensionării personalului etc.

Modernizarea agriculturii este strâns legată de modernizarea sistemului de cercetare ştiinţifică.

Faţă de cele relatate, vă rog Domnule Ministru, să-mi specificaţi ce măsuri aveţi în vedere pentru restructurarea cercetării agricole.

Solicit răspuns în scris.

Cu deosebită consideraţie,

Ion Melinte

Deputat PSD

Media
No rating yet

Comments are closed.