Adresată doamnei Graţiela Leocardia GAVRILESCU, Ministrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

De la domnul deputat Ion MELINTE, circumscripţia electorală 4 Bacău

Subiectul interpelării: Gestionarii fondurilor de vânătoare trebuie să fie obligaţi să plătească pagubele produse de mistreţi pe terenurile agricole din intravilan

Obiectul interpelării:

Înmulţirea necontrolată a mistreţilor, dar şi lipsa de preocupare pentru a asigura acestor animale hrana necesară în cadrul fondurilor de vânătoare a făcut ca în judeţul Bacău să producă fermierilor şi proprietarilor de terenuri pagube imense, prin distrugerea în totalitate a culturilor.

În timpul dezbaterii în Comisie a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 am depus un amendament prin care se reglementa că agricultorii ale căror culturi din extravilan au fost distruse vor fi despăgubiţi de către proprietarii fondurilor de vânătoare, aceştia fiind făcuţi direct răspunzători pentru faptul că nu au asigurat hrană suficientă animalelor, astfel încât să nu mai fie tentate să „atace” culturile agricole.

În aceste situaţii, nu e drept ca statul să compenseze pierderile suferite de către proprietarii culturilor agricole distruse de mistreţi.

Faţă de cele relatate,vă rog, Doamnă Ministru, să dispuneţi analiza cazului şi informarea asupra măsurilor ce pot fi luate.

Cu deosebită stimă,

Ion Melinte

Deputat PSD

Media
No rating yet

Comments are closed.