cl1

Joi, 27 noiembrie, începând cu orele 12.00,  va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Bacău, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău.

Se vor discuta proiecte de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută in contractele de concesionare încheiate intre Municipiul Bacau si S.C. CEAHLĂUL S.R.L., beneficiarul construcţiilor realizate pe terenul concesionat in str. 9 Mai, nr. 94 bis din Municipiul Bacau,  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judeţean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010 dar şi aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DEŞEURI, STR. CHIMIEI, TARLA 63, PARCELA 122, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

Vă prezentăm în continuare ordinea de zi a şedinţei:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de management în vederea ocupării funcţiei de manager al Teatrului Municipal Bacovia.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 326/ 2013 prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii, în formă unificată a Teatrului Municipal Bacovia şi a Teatrului pentru Copii şi Tineret „Vasile Alecsandri” din Bacău.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Clubul Sportiv Ştiinţa Municipal Bacău.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unui lot de teren situat in intravilanul Municipiului Bacau.

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută in contractele de concesionare încheiate intre Municipiul Bacau si S.C. CEAHLĂUL S.R.L., beneficiarul construcţiilor realizate pe terenul concesionat in str. 9 Mai, nr. 94 bis din Municipiul Bacau.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judeţean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010.

7. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 5 ani, a dreptului de folosinţă asupra spaţiului în suprafaţă de 151 mp, situat în incinta P.T. nr. 58 din Bacău str. Ştefan cel Mare, către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Bacău.

8. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea ANEXEI nr. 2 la Hotararea nr. 187/12.08.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacau prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru « construire ansamblu rezidenţial de locuinţe colective, str. Lunca Bistriţei, nr. 12 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, Beneficiar S.C. GENERAL CONSTRUCŢII TEHNIC PLUS S.R.L. din Comuna Filipesti, Jud. Bacau ».

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DEŞEURI, STR. CHIMIEI, TARLA 63, PARCELA 122, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

11. Proiect de hotărâre privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile decembrie 2014- ianuarie 2015.

12. Informare privind situaţia proceselor în care Consiliul Local este parte.

13. Diverse

Media
No rating yet

Comments are closed.