Iancu Iulian – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006

Domnul Iulian Iancu:

Stimaţi colegi,

Aşa cum v-aţi exprimat şi dumneavoastră prin vot, nu putea fi retrimisă, întrucât noi vorbim de o cerere de reexaminare a acestei legi, cerere solicitată de către preşedintele României. Raportul comisiei a fost înaintat plenului în data de 5 iunie. În data de 12 iunie s-au aşteptat amendamentele şi în 17 iunie s-au redepus.

În consecinţă, în urma solicitării preşedintelui, Senatul a acceptat propunerea preşedintelui care se referea la procedura de achiziţie publică, respectiv de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, care asigură cadrul legal potrivit pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare, nefiind necesară stabilirea unei proceduri distincte.

În urma analizei, membrii comisiei propun cu majoritate de voturi, spre dezbatere şi adoptare, în forma adoptată de Senat, proiectul de lege.

Media
No rating yet

Comments are closed.