Iancu Iulian – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi de Ordonanţa Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

Domnul Iulian Iancu:

Sunt câteva probleme legate de acest proiect de lege şi propun Camerei reîntoarcerea la comisie, întrucât la sfârşitul sesiunii anterioare au fost făcute amendamente care n-au apucat să fie puse în discuţia comisiei, amendamente însă care au sens şi care modifică substanţial în fond proiectul de lege.

Ca atare, propun plenului întoarcerea la comisie a proiectului de lege.

Media
No rating yet

Comments are closed.