Iancu Iulian – Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice

Domnul Iulian Iancu:

Cred, domnul Márton Árpád, cred că e o confuzie.

Cred că vorbiţi de salubritate, iar noi vorbim de utilităţi aici.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Stimaţi colegi,

Vorbim despre Legea nr.51, care se adresează serviciilor comunitare de utilităţi publice. Este vorba de o propunere legislativă care, în forma ei iniţială, nu a fost adoptată de Senat şi nici nu a fost susţinută de Guvern.

Însă, în urma dezbaterilor la comisie, amendamentele trimise de guvern, amendamentele trimise de ministerele de resort au determinat comisia ca în urma examinării să preia aceste amendamente şi, practic, să stabilească, în conformitate cu legislaţia europeană şi cea naţională în domeniu, ca “Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat” acestea sunt desemnate prin hotărâre a Consiliului local în condiţiile legii, respectându-se configuraţia politică de la ultimele alegeri locale.

În esenţă, acesta este mesajul cheie al propunerii.

În consecinţă, membrii comisiei propun plenului adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise.

Media
No rating yet

Comments are closed.