Iancu Iulian – Dezbaterea Propunerii legislative privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din domeniul Construcţiilor din România

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Senatul a respins această propunere. Propunerea îşi propusese să reglementeze exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică şi să înfiinţeze şi să organizeze funcţionarea Camerei Inginerilor din domeniul construcţiilor din România.

Guvernul nu susţine adoptarea. Comisia, în urma punctelor de vedere exprimate, a trimis plenului, într-o primă etapă, propunerea în vederea adoptării. Ulterior, retrimiterea la comisie şi reanalizarea proiectului au determinat membrii comisiei să propună plenului respingerea acestei iniţiative legislative.

Media
No rating yet

Comments are closed.