Iancu Iulian – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte, Guvernul nu susţine. Senatul a respins.

Comisia pentru buget, finanţe şi Comisia juridică s-au pronunţat pentru propunerea legislativă care, în esenţă, îşi propune să se exprime asupra modalităţii de exprimare a preţurilor, respectiv în lei şi nu în valută.

Membrii comisiei propun în unanimitate respingerea acesteia, pentru că, pe de o parte, se face o indicare incorectă şi în legislaţia noastră avem deja o precizare completă, precisă, corectă a preţului şi reprezintă un element de bază al protecţiei consumatorului, existând prevederi clare în acest sens în legislaţia românească, armonizată cu cea europeană.

Media
No rating yet

Comments are closed.